ferroviario

El Ministre de Foment, Iñigo de la Serna, ha anunciat la signatura de dos convenis de col·laboració entre l’Autoritat Portuària de València i ADIF per al  desenvolupament de l’accés ferroviari al port  de Sagunt i la millora en la línia ferroviària Sagunt-Teruel-Zaragoza.

El conjunt d’estes actuacions suposarà una inversió per part de l’APV de 33,6 milions d’euros. Els convenis han sigut subscrits pel president de Puertos del Estado, José Llorca, el president d’ADIF, Juan Bravo; i el president de l’APV, Aurelio Martínez.

 Durant la trobada, que  s’ha celebrat a l’Estació del Nord de València, el Ministre de Foment ha destacat que amb la signatura d’estos convenis “el Ministeri compleix amb un compromís adquirit el passat mes de febrer en l’assemblea d’AVE, en la qual es  va anunciar la signatura de dos convenis molt importants per a la connectivitat dels ports valencians”.

En este sentit ha destacat que “estos convenis responen a la voluntat del Ministeri de Foment per a la millora de la connectivitat dels ports espanyols i la millora de les infraestructures ferroviàries”. De la Serna també ha destacat “la importància que té el Corredor Càntabre-Mediterrani per al govern d’Espanya” i ha posat en valor l’esforç de l’ APV i de tota la comunitat portuària per a millorar la “tan necessària accessibilitat del port de Sagunt amb les infraestructures ferroviàries”.

 Accés ferroviari a Sagunt

El conveni signat contempla la creació d’un accés ferroviari directe al port de Sagunt – sense incloure la platja de vies- que complisca amb una sèrie de requisits funcionals tècnics com són l’accés de trens de mercaderies de fins a 750 metres lineals, o la compatibilitat amb els requeriments tècnics que establix la Xarxa Transeuropea per al Corredor Mediterrani. Està previst que les obres es liciten a principis de 2018 i que compten amb una durada de 24 mesos, estant finalitzada l’actuació en 2020. Una vegada finalitzades les obres, ADIF transferirà a l’APV la titularitat de la infraestructura que passarà a formar part de la zona de servei del port de Sagunt.

En concret, està previst una inversió de 31,5 milions d’euros, dels quals, 20 milions d’euros els aportarà l’Autoritat Portuària de València i els 11,5 milions d’euros restants procediran del Programa Operatiu Creixement Sostenible dels fons FEDER.

El finançament corresponent a l’APV cobrirà els costos de redacció del projecte constructiu i l’execució de les obres corresponents a l’actuació. Dins d’estos costos es troben els associats a les possibles expropiacions, pilots de seguretat, materials i altres costos associats a la inversió. Per la seua banda, Adif licitarà i executarà les obres corresponents.

Millora de la línia Sagunt-Teruel-Zaragoza

Respecte a la línia ferroviària Sagunt-Teruel-Zaragoza, el conveni signat avui permetrà la millora de set apartadors que permeten el funcionament eficient de trens de fins a 750 metres de longitud.  Així mateix, les obres facilitaran l’augment de la velocitat mitjana de recorregut dels trens de mercaderies que circulen per la línia així com l’augment de la capacitat disponible per als trens de mercaderies. Esta actuació permetrà aconseguir una millora d’almenys el 15% en les condicions d’explotació de la línia.

La licitació d’estes obres –que es poden realitzar de manera conjunta o unitària- està previst que es realitze al llarg de 2018, de manera que les obres estiguen concloses a la fi de 2018 o principis de 2019.

La signatura d’este conveni suposarà una inversió per part de l’APV de 13,6 milions d’euros amb càrrec al Fons Financer d’Accessibilitat Terrestre.  L’APV també preveu destinar altres 40 milions d’euros per a actuacions de millora en aquesta línia ferroviària, que encara es troben pendents de consignar.