Ferrocarrils de la Generalitat València (FGV) ha iniciat la inspecció i auscultació dels túnels i estacions subterrànies de la xarxa de Metrovalencia. L’objectiu és realitzar les actuacions necessàries en els 27 quilòmetres de túnel i 35 estacions subterrànies per a conèixer l’estat actual d’aquestes instal·lacions que, en alguns casos com en les línies 1 i 2, compten amb 30 anys d’antiguitat. Amb posterioritat, es duran a terme les mesures correctivas pertinents.

L’empresa considera que, després del període perllongat d’ús d’un túnel ferroviari urbà, es precisa conèixer l’estat en què es troba la infraestructura, sent un dels principals objectius d’aquest treball, fitar i determinar les possibles actuacions necessàries i definir el procediment de reparació més adequat.

Les tasques per a la inspecció i auscultació dels túnels comprendran la revisió de la documentació tècnica disponible relativa als túnels i estacions; la inspecció detallada dels túnels i dependències interiors de les estacions; la redacció d’un pla d’obertura de tastos i fregues per a realitzar una caracterització estructural dels elements més significatius, en els casos en els quals es detecte alguna anomalia; i l’anàlisi sobre la transcendència i evolució previsible dels danys i/o anomalies que presenten els trams de línies, incloent en el mateix una proposta d’instrumentació a col·locar en la zona de danys detectats.

A més, es realitzarà l’anàlisi de les tipologies de les actuacions de reparació i/o reforç que pogueren resultar necessàries; emissió d’un informe de resultats de les activitats realitzades; l’aixecament en 3D dels túnels mitjançant escàner i termografies: i l’avaluació no destructiva de la subestructura de via dels túnels mitjançant radar de penetració terrestre (georradar). En el cas de detectar-se anomalies del terreny, després de la citada avaluació realitzada mitjançant georradar, es realitzaria un Pla d’actuació detallat de cada zona on s’observaren aqueixes anomalies.