De famílies de quatre a sis fills durant el baby boom a famílies amb fills únics o com a molt “la parelleta”. Així ha canviat el model familiar en les últimes dècades i és que tenir fills s’ha convertit en tot un repte per a molts.

Espanya presenta hui dia una de les taxes de fecunditat més baixes d’Europa. Amb una mitjana de 1,2 fills per dona, els naixements han descendit prop del 30% en els últims deu anys. La situació afecta a la formació de famílies nombroses. Actualment València compta amb 55.000 famílies en les quals hi ha tres fills o més però això es deu sobretot a una doble particularitat: el major naixement de bessons i parelles amb fills de matrimonis anteriors.

Des de les associacions de famílies nombroses tenen clar quines són les dificultats que posen frene al creixement de la natalitat: la conciliació i l’economia. Una prestació de 100 euros al mes per fill o elevar la deducció per descendents en l’IRPF són algunes mesures que ja s’apliquen a Europa i que es demanden des de la Federació Estatal de Famílies Nombroses. L’objectiu és pal·liar el descens de la natalitat i evitar un procés de despoblació que podria portar greus problemes socials en el futur.