«El compromís dels empresaris amb l’educació: situació actual i reptes de futur», este és el títol de l’informe presentat per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) que ha sigut elaborat per l’Ivie Lorenzo Serrano i José Ramos i la col·laboració dels tècnics Ángel Soler i Héctor García.

Segons este informe, el sistema educatiu espanyol compta amb un volum de recursos econòmics relativament elevat que permet mantenir una ràtio d’alumnes per professor similar a la de la resta de països desenvolupats.

No obstant això, l’educació a Espanya mostra importants febleses en aspectes com el percentatge elevat de repetidors (el 31% dels estudiants de 15 anys ha repetit algun curs enfront del 12% de la mitjana de l’OCDE) i d’abandó educatiu primerenc (17,9% enfront de 10,6% a la UE), així com, a igualtat d’estudis completats, nivells de competències menors en comparació amb altres països desenvolupats, com en el cas dels idiomes i competències digitals.

Vicente Boluda durant la presentació de l’informe d’educació.

Propostes de millora

El document presentat planteja algunes propostes de millora dirigides a les administracions públiques i al sistema educatiu:

  • Orientar el procés formatiu i d’avaluació per a fomentar valors com l’esforç.
  • Revisar els processos de selecció i formació del professorat, molt centrats en coneixements acadèmics, perquè puguen també formar i avaluar les competències transversals.
  • Impulsar la formació del professorat en l’ús de les TIC.
  • Plantejar mecanismes de pràctiques i estades en empreses també per a professorat i no solament per als alumnes.
  • Donar suport a l’FP, especialment l’FP Dual.
  • Incentivar des de la infància l’interès per la ciència, la tecnologia i les matemàtiques per a aconseguir més matriculats en disciplines STEM.
  • Fomentar l’emprenedoria.
  • Informar les famílies i estudiants per a orientar les seues decisions formatives.
  • Aconseguir un consens polític-social sobre les grans línies de la política educativa.
  • Potenciar l’avaluació del funcionament del sistema educatiu i els seus resultats.

El president d’AVE, Vicente Boluda, ha afirmat que des de l’organització que presideix intentaran aportar el seu granet d’arena promovent un millor coneixement de les empreses en totes les fases de l’educació amb l’objectiu de despertar millors vocacions empresarials.