trabajo

Michael Page, marca pertanyent a PageGroup, ha analitzat la situació del mercat laboral de la Comunitat Valenciana durant 2019 i ha avançat les tendències de cara a 2020. La creixent demanda d’oportunitats de treball per a professionals sènior, executius i directius en sectors com l’alimentació o el logístic és una de les raons per les quals les empreses d’alimentació, navilieres o transitàries decideixen establir el seu negoci a València.

Així, per la seua bona comunicació per mar i carretera amb les principals ciutats del país, València es converteix en una ubicació molt atractiva per a grans marques reconegudes que trien aquesta ciutat com la seua seu principal per a l’obertura de l’oficina local o el registre social d’una sucursal. D’altra banda, Castelló continua sent referent nacional en el sector ceràmic mentres el sector de referència a Alacant és l’immobiliari o de la construcció i el turisme.

ÀMBIT DE FINANCES

Els llocs de finances són transversals a molts sectors, per la qual cosa en general se cerquen perfils polivalents amb major responsabilitat i amb experiència en la gestió d’equips. En este context, un dels llocs més demandats serà el de Director Financer (fins a 10 anys d’experiència en empreses amb xifres de negoci de fins a 20M€), que optaran a un sou de 50.000€ a 65.000€.

D’altra banda, les posicions de Controlling també seran molt cercades per les empreses; tant el Controller financer, amb un salari de 35K a 45K; el Controller Industrial, al que se li oferiran de 36K a 46K anuals; o el Business Controller, amb 40K a 48K. En tots aquests casos, s’optarà a una prima del 10%.

Els perfils de Responsables d’administració també seran molt valorats per l’empreses de la Comunitat Valenciana l’any que ve; optant a un salari anual de 38K a 42K. A més, se cercaran llocs de Responsables de consolidació, als qui s’oferirà un salari de 40K a 45K, amb la mateixa opció de prima.

SECTOR TECNOLÒGIC

El sector tecnològic és el més canviant actualment. S’està vivint una revolució permanent, i cada any es creen posicions noves o es redefineixen les que ja existeixen. De fet, en 2019 s’ha viscut a la Comunitat Valenciana un creixement del 37% respecte a l’any anterior. De cara a 2020, un dels sectors que més es beneficiarà del desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana és l’Industrial, que fins ara tenia una aportació tecnològica bastant escàs.

En general, analitzant el mercat i com evoluciona, podem afirmar que 2020 serà l’any en què la tecnologia Cloud acabarà d’enlairar. Per tant, el perfil de l’Enginyer DevOps (fins a 6 anys d’experiència) serà el més demandat, amb un salari anual de 35.000€ a 42.000€; seguit de posicions derivades del Cloud, com l’Especialista en Cloud, que optarà a un salari de 30K a 40K.

D’altra banda, cal destacar el creixement de llocs relacionats amb Ciberseguretat, Big Data, IA o Machine Learning, que tindran un augment notable. Les empreses cada vegada són més conscients de la importància de les dades, de la seua accessibilitat, visibilitat i, per descomptat, de la seua seguretat. En este context, serà molt demandat el perfil d’Enginyer de Ciberseguretat, podent optar a salaris anuals de 28K a 32K; o el lloc d’Enginyer de dades, amb un salari anual de 30Ca 40K.

PERFILS COMERCIALS I RECURSOS HUMANS

Malgrat la situació general d’incertesa, les funcions comercials s’han mantingut estables durant els últims anys, i es preveu una continuïtat d’esta tendència en 2020. En concret, a la Comunitat Valenciana són diversos els sectors en els que es preveu una gran demanda de perfils comercials.

Per exemple, el sector alimentació seguirà en creixement, cercant perfils comercials enfocats al gran consum i a l’Horeca. D’igual manera, s’està percebent un augment en la demanda de perfils comercials en el sector Healthcare per a cobrir la zona de la Comunitat Valenciana; i s’espera que continuarà durant 2020.

En l’àmbit del consum, els perfils comercials en els que més demanda es preveu és el d’Export Manager amb idiomes com a anglès, francès o alemany (fins a 10 anys d’experiència amb xifres de negoci de fins a 20M€) que optarà a un salari de 35.000 a 45.000€. D’altra banda, en l’àmbit industrial serà el lloc d’Enginyer comercial, amb un salari anual de 30K a 40K. En tots aquests casos s’ofereix una prima del 15 al 20%.

D’igual manera, molts perfils de Recursos Humans veuran un creixement en el seu salari en 2020. Sobretot es valorarà la gestió i desenvolupament de talent, i un lloc de Director de talent amb entre 6 i 10 anys d’experiència amb xifres de negoci de fins a 20M€, cobrarà entre 45.000 i 50.000€ a l’any amb una prima del 15%. En altres àrees, com l’administració de personal, un tècnic de nòmina amb unes característiques d’experiència i negoci iguals, podrà optar a un salari de 24K i 26K anuals.