La labor que realitzen les universitats espanyoles també és clau per a millorar la situació dels becaris. Per açò totes elles aposten per uns serveis de pràctiques que s’ocupen d’optimitzar l’empleabilidad amb diferents programes per als futurs graduats, un aspecte clau per a la seua inserció laboral.

És precisament eixe mercat laboral el que molts estudiants critiquen per la precarietat de sous que oferix a l’hora accedir a ell a manera de becari. Per a evitar açò universitats com el CEU Cardenal Herrera aposten per programes estacionals que permeten als seus alumnes compaginar la seua vida laboral amb la vida estudiantil.

Amb l’ajuda d’universitats, partits i sindicats ara el repte està a aconseguir que els prop de 70.000 becaris espanyols puguen arribar a convertir eixes pràctiques en contractes laborals.