Los Jurados
Fuente: Armando Romero (JCF)

El futur de 26 dones i xiquetes estan en mans d’aquestes persones: els jurats. Reunida de manera extraordinària, durant l’última assemblea de presidents de falla s’ha decidit el nom de les 14 persones que faran proves a les 146 representants infantils i majors. En joc està representar les Falles de València en 2022. 

Els presidents i presidentes de les comissions han triat a vuit persones per a formar part dels jurats. Mentre que el president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, ha triat a sis.

JURAT CORT D’HONOR I FALLERA MAJOR INFANTIL 

Jurat Infantil triat pel regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València:

VICTORIA BLÁZQUEZ CERCÓS · Fallera Mayor Infantil de Valencia 2008

BEATRIZ HERNANI RAMBLA · Componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia del año 2000 y Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia 2010.

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ FUSTER · Miembro del comité de la publicación fallera decana El Turista Fallero.

Jurat Infantil triat per l’Assemblea de Presidents de les Falles de València:

ARLINDA LUZI LUZI · Presidenta de la Falla – Plaza del Pouet

DAVID SOTELO IRANZO · Presidente de la Falla – Baja – Mesón de Morella

JOSÉ SIRVENT ROYO · Presidente de la Falla Ingeniero Manuel Maese – Cristóbal Llorens

INMACULADA MATA MARTÍNEZ · Vocal de libre designación JCF. Falla Dr. Sanchis Bergón – Turia

Fuente: Armando Romero (JCF)

JURAT CORT D’HONOR I FALLERA MAJOR  

Jurat triat pel regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València:

PATRICIA SANZ SALA · Fallera Mayor Infantil de Valencia 1986.

ANDREA ARNAU LLEDÓ · Componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia del año 2006.

ÁNGELES HERNÁNDEZ · Comunicadora i fallera

Jurat triat per l’Assemblea de Presidents de les Falles de València:

MARI CRUZ NIZA RODRIGO · Presidenta de la Falla En Plom–Guillem de Castro

ANTONIO ADÁN JAREÑO · Presidente de la Falla Gran Vía Fernando el Católico – Erudito Orellana – Juan de Mena

DANIEL PÉREZ MORIS · Presidente de Falla Fermín Galán – García Hernández – Primavera

FERNANDO VALLÉS DOMÍNGUEZ · Miembro de la JCF – Falla Borrull – Túria

Fuente: Armando Romero (JCF)