Consell

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat la licitació de dos contractes per a la redacció d’estudis d’obres relacionades amb el Corredor Mediterrani a la Comunitat Valenciana, per un import global d’1,2 milions d’euros. Es tracta del “Estudi informatiu de la línia d’alta velocitat València-Castelló” i el “Estudi informatiu del nou eix passant nord-sud de la Xarxa Arterial Ferroviària de València”.

El termini d’execució d’aquest contracte és també de 24 mesos i el seu valor benvolgut ascendeix a 455.770 euros i els interessats en qualsevol d’aquests serveis podran presentar les seues ofertes fins al 17 d’octubre, i l’obertura de sobres es farà els dies 3 i el 24 de novembre.

En tots dos casos el contractista haurà d’acreditar solvència econòmica i financera i tècnica i professional, així com tenir capacitat d’obrar, no tenir prohibició per a contractar, no estar culpable en incompatibilitats, i complir amb les obligacions amb la Seguretat Social i tributàries.

El Ministeri de Foment ha destacat en un comunicat que el pressupost orientatiu de construcció de la línia d’alta velocitat València-Castelló ascendeix a uns 1.170 milions d’euros, mentre que l’execució de l’eix passant de València serà d’uns 880 milions d’euros.