Àpunt

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat hui la resolució de l’1 de setembre en la que el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) constituix les borses d’ocupació temporal per a la contractació de perfils d’un total de 35 categories professionals:

1. Auxiliar administratiu/a
2. Periodista/redactor/a
3. Redactor/a audiovisual ENG
4. SEO Mánager
5. Expert/a en xarxes i comunicació
6. Periodista expert/a en dades
7. Periodista esportiu/a
8. Periodista esportiu/a ENG
9. Productor/a informatius/programes
10. Productor/a executiu/a programes
11. Productor/a executiu/a de emissions
12. Productor/a executiu/a de ficció
13. Gestor/a de continguts
14. Analista de mitjans socials
15. Ajudant/a de producció
16. Meteoròleg/a
17. Assessor/a lingüista
18. Grafista
19. Realitzador/a
20. Ajudant de realització
21. Operador/a càmera-muntador
22. Operador/a so i control
23. Operador/a electrònic/a
24. Regidor/a
25. Operador/a de sistemes
26. Operador/a de equips
27. Analista programador
28. Enginyer/a de tecnologies de la informació i telecomunicació
29. Desenvolupador/a integrador/a de aplicacions
30. Iluminador/a
31. Tècnic/a de postproducció
32. Tècnic/a electrònic i imatge i so
33. Enginyer/a en telecomunicacions
34. Assessor/a musical
35. Documentalista

Per a optar a estos llocs de caràcter temporal, necessaris per a posta en marxa d’Àpunt fins que s’escometa a la provisió definitiva de places mitjançant els corresponents processos selectius, els interessats hauran de presentar la documentació requerida abans que finalitze el termini de 10 dies naturals a explicar des del 5 de setembre.

Igual que en l’anterior convocatòria, els candidats podran presentar les sol·licituds exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana mentres que només aquells que compten amb la puntuació determinada per la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits i mèrits constats en la sol·licitud.