Les deu claus del programa electoral de VOX

El partit defensa mesurades com la deportació d'immigrants il·legals, la supressió de l'Estat de les Autonomies o la retallada de polítics.

VOX

VOX, el partit liderat per l’exdirigente del PP basc Santiago Abascal, tindrà per primera vegada pes en el lideratge polític després de l’obtenció de 12 escons en la Cambra autonòmica d’Andalusia. El grup nascut com una alternativa a “la dreta desencantada amb les polítiques del Partit Popular” es va fundar en 2013 com un partit d’àmbit nacional “amb un ideari de centre-dreta liberal”, segons paraules del mateix Abascal.

El seu programa electoral és únic per a tota Espanya, sense matisos autonòmics, i està format per un total de 100 punts amb mesures com la deportació d’immigrants il·legals, la supressió de l’Estat de les Autonomies o la retallada de polítics (81.934 càrrecs entre senadors, polítics autonòmics i organismes municipals). No obstant això, este programa pot resumir-se en deu idees principals:

Propuestas VOX1.ESPANYA, UNITAT I SOBIRANIA: supressió de les policies autonòmiques; supressió del requisit del coneixement de la llengua cooficial en l’accés a la funció pública; un sol govern i un sol parlament per a tota Espanya; devolució a l’Estat de les competències d’Educació, Sanitat, Seguretat i Justícia limitant en tot el possible la capacitat legislativa autonòmica; derogació de la Llei de Memòria Històrica; supressió del Concert Econòmic Basc i el Conveni Navarro; suspensió de l’autonomia catalana.

2. LLEI ELECTORAL I TRANSPARÈNCIA: reforma del sistema electoral perquè valga el mateix el vot de tots els espanyols; control dels càrrecs públics abans, durant i després del seu mandat.

3. IMMIGRACIÓ: deportació dels immigrants il·legals als seus països d’origen; deportació dels immigrants que estiguen de forma legal en territori espanyol però que hagen reincidit en la comissió de delictes lleus o hagen comès algun delicte greu; acabar amb l’efecte anomenada, és a dir, qualsevol immigrant que haja entrat il·legalment a Espanya estarà incapacitat, per a tota la vida, a legalitzar la seua situació i per tant a rebre qualsevol tipus d’ajuda de l’administració.

4. DEFENSA, SEGURETAT I FRONTERES: tancament de mesquites; expulsió dels imants que propaguen l’integrisme, el menyspreu a la dona, o la yihad; exigir als responsables de la religió islàmica a Espanya una absoluta col·laboració per a la detecció de radicals; exclusió de l’ensenyament de l’Islam a l’escola pública; alçar un mur infranquejable a Ceuta i Melilla; incrementar i racionalitzar el pressupost de Defensa; consideració de delicte d’atemptat contra l’autoritat les agressions a professionals sanitaris i docents del sector privat, així com al personal de seguretat privada, funcionaris de presons i agents portuaris en l’exercici de les seues funcions.

5. ECONOMIA I RECURSOS: dissenyar i aplicar un nou Pla Hidrològic Nacional davall el principi de la solidaritat i el ben comú; fusió d’ajuntaments i significativa reducció en el nombre de representants locals; dràstica reducció de la despesa política (eliminació de càrrecs i organismes duplicats, ideològics o per qualsevol altra raó prescindibles); reducció d’impostos; nou model de pensions.

6. SALUT: concepció integral de la Sanitat (targeta sanitària única, calendari de vacunació únic, gestió integral de les llistes d’espera i cartera de serveis única en tot el territori nacional); suprimir en la sanitat pública les intervencions quirúrgiques alienes a la salut (canvi de gènere, avortament…); eliminació de l’accés gratuït a la sanitat per a immigrants il·legals i copagament per a tots els residents legals que no tinguen un mínim de 10 anys de permanència en el nostre sòl.

7. EDUCACIÓ I CULTURA: exigir el degut reconeixement de la llengua espanyola a nivell internacional; implantar el sistema de xec escolar; garantir el dret a ser educat en espanyol en tot el territori nacional; homogeneïtzar les oposicions; impulsar una llei de protecció de la tauromàquia, com a part del patrimoni cultural espanyol; es protegirà la caça, com a activitat necessària i tradicional del món rural.

8. VIDA I FAMÍLIA: derogació llei de violència de gènere; promulgar una llei de violència intrafamiliar; creació d’un Ministeri de Família; suport decidit a les famílies nombroses i a la natalitat en general; defensa de la vida des de la concepció fins a la mort natural; conciliació vida familiar i laboral, foment del teletreball i treballs de mitja jornada; ampliar el vigent permís per maternitat a 180 dies que es prolongaria a un any en el cas de fills amb discapacitat; prohibició dels ventres de lloguer.

9. LLIBERTATS I JUSTÍCIA: fi de subvencions públiques a partits polítics i les seues fundacions, sindicats, patronals i organitzacions de proselitisme ideològic; Llei de memòria dignitat i justícia per a les víctimes del terrorisme; promulgar lleis antiokupacion; eliminació dels privilegis penitenciaris (salaris, seguretat social) als presos condemnats per terrorisme i a immigrants il·legals.

10. EUROPA I INTERNACIONAL: reducció de la despesa política europea, eliminar duplicitats i agències que s’immiscuïsquen en la sobirania nacional; incidir en la bilateralitat en les relacions internacionals, abandonant organismes supranacionals si són contraris als interessos d’Espanya; Impulsar un gran Pla Nacional de Cooperació Internacional amb les nacions de la comunitat històrica hispana.

Los políticos valencianos reaccionan ante las elecciones andaluzas