redes

L’ús que faça un treballador de les seues xarxes socials pot ser motiu d’acomiadament. Així ho ha sigut en nombrosos casos amb sentències confirmades des de la irrupció de Facebook, Twitter o Instagram a Espanya. Així, si un treballador realitza una publicació que siga comprometedora per a la reputació de l’empresa per a la qual treballa, açò pot ser causa directa d’acomiadament. En este sentit, amb l’aparició de les xarxes socials moltes organitzacions van haver de redactar polítiques d’ús i establir normatives clares sobre el que els empleats poden i no poden fer en les plataformes online. També si està permès el seu accés en les oficines i en horari laboral o si el seu ús queda reservat per al temps lliure del treballador.

Un dels últims casos que han eixit a la llum d’acomiadament motivat per l’ús de les xarxes d’un treballador d’una companyia ha suposat el respatler del Jutjat social número 2 de Palma de Mallorca, en sentència de 28 de febrer de 2018, a la decisió de l’empresa en considerar que les fotos ofensives publicades pel treballador en Facebook suposaven un risc per a la imatge de la companyia. I és que en el perfil de l’usuari figurava que treballava en l’organització en qüestió, per la qual cosa se li podia relacionar directament amb ella. A més, el treballador havia signat un document de “bones pràctiques en les xarxes socials”, per la qual cosa s’ha considerat la procedència de l’acomiadament malgrat que aquesta activitat en la xarxa social no s’havia realitzat durant l’horari laboral.

“No cal subestimar l’impacte que una publicació negativa té sobre el prestigi d’una marca, doncs tots els usuaris de les xarxes socials són també consumidors de béns i serveis. Així com la prescripció és una de les armes comercials més potents amb la qual explica qualsevol companyia, la crítica suposa també un menyscapte en la seua reputació corporativa i una pèrdua directa de vendes”, afirma Amor Pelegrí, sòcia fundadora de Pelegrí Abogados.

Açò sí, a l’hora de comptar amb les proves necessàries per a justificar l’acomiadament, no es podrà vulnerar la intimitat del treballador i s’hauran d’obtenir sense necessitat d’utilitzar clau ni contrasenya alguna per a accedir a les mateixes, per la qual cosa els perfils amb lliure accés al públic són a priori els més propensos a violar el codi de bones pràctiques per poder ocasionar una major difusió i viralización de la publicació.