puente
El buen tiempo llenó las playas de la ciudad el primer fin de semana de octubre. EFE/Kai Försterling

La Comunidad Valencia cuenta con una población total de 4.941.509, de los cuales 926.737 son personas mayores de 65 años. Esto representa el 18,8% de su población total. Este dato está totalmente alineado con lo que es la situación nacional, donde el colectivo de mayores de 65 años se sitúa en el mismo porcentaje. Son datos extraídos de los indicadores sociodemográficos Habits Big Data, de la consultora AIS Group, especialista en el desarrollo de sistemas inteligentes de marketing orientados a la generación de valor a partir de los numerosos datos que se generan diariamente.

cine karaoke en la plaza del Ayuntamiento
La plaça de l’Ajuntament de València.

En general, en tota Espanya, la població de major edat ha crescut en 833.000 persones des de 2010, passant de 7,9 milions als 8,7 milions al desembre de 2017. #Això suposa un augment de l’ordre de l’11% d’aquest segment de població. No obstant això, el total d’habitants d’Espanya ha minvat en el mateix període de temps i dels 47 milions de persones de l’inici de la dècada, l’últim registre situa la població espanyola en 46,5 milions. Aquest canvi en la composició de la societat, comenta Agustí Amorós, director de desenvolupament de negoci de AIS Group, “ha provocat que la població major de 65 anys haja passat a representar quasi el 19% del total dels habitants d’Espanya, mentre que en 2010 era el 17%”.
Entenent densitat com el percentatge de població d’aquest segment en relació al total d’habitants d’una zona determinada, les comunitats on major és la densitat de població de més de 65 anys, a més d’Astúries, que és la que presenta el percentatge més alt (24,8%) són Castella i Lleó (24,7%), Galícia (24,6%) i País Basc (21,7%).
Per contra, les densitats més baixes es troben a les ciutats de Ceuta i Melilla, on ronden el 10%; a més de Múrcia, Canàries i Balears, on només el 15% de la població és major de 65 anys.

Ofrenda
La plaça de la Mare de Déu de València.

Siga més alta o més baixa en les diferents parts del territori, la veritat és que el col·lectiu de població més major s’ha incrementat des de 2010 en totes les comunitats autònomes, però és a Astúries on la seua densitat ha crescut més, sumant 2,8 punts percentuals en aquests anys. Li segueix Madrid, on la presència de majors de 65 anys ha passat del 14,7% al 17,3% (2,6 punts percentuals) en el que va de dècada. A la Comunitat Valenciana l’ascens ha sigut de 2,1 punts. En canvi, Ceuta i Melilla a penes han registrat canvis pel que fa a la densitat d’aquest segment de població.

Distribució per sexes

El fet que l’esperança de vida és superior entre les dones contribueix a explicar el fet que el col·lectiu d’homes majors de 65 siga menys nombrós que el de les dones. En 2017 es registraven 3,7 milions d’homes, enfront de quasi 5 milions de dones.

A nivell de densitat, si contemplem el total d’homes a Espanya (22,8 milions), el 16,5% pertanyen a la tercera edat. Quant a les dones, de 23,7 milions que habiten al país, el 21% estan per damunt dels 65 anys.

cuidadoras
En la Comunitat Valenciana hi ha cuasi un milió de persones majors de 65 anys.

Aquesta relació es manté en totes les comunitats autònomes d’Espanya. La regió on major és la diferència entre la densitat de dones i homes del col·lectiu en qüestió és novament Astúries, on la presència d’elles està 6 punts percentuals per damunt d’ells (27,8% dones vs 21,5% homes).

La comunitat on sobre el conjunt dels homes els majors representen un major percentatge és Castella i Lleó, on són una mica més del 22%. A Galícia i Astúries són el 21% dels homes els que estan per damunt dels 65 anys. A País Basc, Aragó, Cantàbria i La Rioja ronden el 18%, mentre que els percentatges més baixos corresponen a Ceuta i Melilla (per davall del 10%) i Murcia, Balears i Canàries (13%).

Respecte a les dones, el 27,8% de les asturianes ja ha complit els 65. També a Galícia i País Basc més d’un quart de les dones pertanyen al col·lectiu de la tercera edat.

Novament les comunitats on menor és el percentatges de dones majors respecte al total de dones és a Ceuta i Melilla (prop del 12%), Canàries, Balears i Múrcia (on ronda el 17%).

En Comunitat valenciana, considerant només el total de dones (2.505.306), un 20,9% d’elles són majors de 65 anys. #Això és 1 de cada 5. Respecte als homes, del total d’habitants d’aquest sexe (2.436.203), el 16,6% pertany a la tercera edat.