La Gran Fira de València tanca els seus espectacles pirotècnics amb un correfoc que omplirà de so, llum i color el centre de València.

Els principals carrers de la capital del Túria (Carrer Barques, Plaza de l’Ajuntament, Carrer Marquès de Sotelo, Carrer Xàtiva, amb final en Estació del Nord) s’ompliran a les 23.00 h amb l’espectacle dels grups: L’infern Faller, Socarrats de Campanar, els Dimonis de Montolivet i Dimonis de Massalfassar.

En l’espectacle el públic pot participar mirant com a espectador, o de manera activa, corrent i acompanyant «els dimonis» en les seues danses.

Encara que els articles de pirotècnia que s’utilitzen en el correfoc estan catalogats com no perillosos, es recomana prendre algunes precaucions per a evitar cremades produïdes per les espurnes i qualsevol altre tipus d’incidents:

CONSELLS PER AlS PARTICIPANTS

-Vestir roba de cotó, preferiblement vella, amb mangues i pantalons llargs.
-Portar una gorra o barret de cotó o d’un altre material ignífug, que cobrisca tot el cap. En cas de tenir els cabells llargs, porte’l lligat i tapat.
– Protejerse els ulls.
-Portar un calçat que cobrisca el peu i que subjecte bé els peus.
– Respectar les figures de foc, els dimonis i els músics. No impedisquen el pas del correfoc. No agarrar ni espentar als dimonis.
– En cas de cremada, eixir del correfoc, humitejar la zona afectada i acudir al punt d’assistència sanitària, que estarà situat al final del recorregut.
– No arreplegar del sòl cap article pirotècnic utilitzat pels dimonis. Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
– Obeir les indicacions que els puguen donar els membres de l’organització, Policia Local o Protecció Civil.

CONSELLS PER ALS ESPECTADORS

-Si porten roba amb qualsevol component sintètic hauran de guardar una distància prudent per a evitar que els arriben les espurnes i els puguen cremar la roba.
-Eviten pujar als xiquets a coll perquè les espurnes no els vagen als ulls.
-No llancen cap objecte ni tiren aigua als dimonis o a qualsevol component de l’espectacle.
-Si a qualsevol persona del públic li cau una espurna en una peça de roba sintètica, no cal tirar-li aigua