Hospital de Wuhan Reuters

Amb una xifra de contagis per coronavirus que no deixa de créixer, Espanya es prepara per a actuar davant la saturació dels hospitals i la falta de recursos. Per a això, el Grup de Treball de Bioètica de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (Semicyuc) ha elaborat un document de recomanacions per a atendre pacients.

El manual, arreplegat pel diari El Mundo, atorga prioritat a les persones amb més possibilitats de sobreviure. Segons aquest, ja no val el criteri “primer a arribar, primer a ingressar”. A més, asseguren que l’edat d’un pacient no “ha de ser l’únic element a considerar en les estratègies d’assignació”. L’objectiu és “maximitzar el benefici comú. Davant pacients crítics amb patologies crítiques diferents de la infecció per Covid-19, s’ha de valorar ingressar prioritàriament al que més es beneficie”.

Això suposa no ingressar a persones l’atenció de les quals no puga tenir un benefici mínim. Alguns exemples citats són situacions de fracàs multiorgánico, risc de mort calculat per escales de gravetat elevat o condicions de fragilitat avançada. Ací també nomenen un punt clau: que les persones que vagen a atendre’s tinguen una esperança de vida superior a dos anys.

En el cas d’existir casos similars que complisquen amb el requisit dels dos anys, entra en joc altre factor: la qualitat de vida. Això significa que abans dos malalts amb quadres semblants es prioritzarà al que tinga una major esperança de vida amb qualitat. Per a mesurar aquesta qualitat s’utilitzaran els indicadors AVAC o QALY,  unes mesures de l’estat de salut usades per a valorar la rendibilitat de les intervencions mèdiques.

QUATRE NIVELLS DE CLASSIFICACIÓ

El document, consensuat amb la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), arreplega que els malalts s’han de valorar de manera “global”. Per a aquesta valoració plantegen l’ús d’un sistema de quatre prioritats on els del 3 i 4 són aquells “que es tendiran a no ingressar en les UCI”:

  • Prioritat 1: pacients crítics i inestables que necessiten monitoratge i tractament intensiu.
  • Prioritat 2: pacients que requereixen monitoratge i intervenció immediata.
  • Prioritat 3: pacients amb poques possibilitats de recuperar-se per la seua malaltia de base o per l’aguda.
  • Prioritat 4: pacients amb benefici mínim o improbable.