Complir amb una sèrie de mesures higièniques és la millor prevenció per a evitar contagiar-nos per coronavirus, així ho afirma el catedràtic de medicina de la Universitat de València consultat per 7Televalencia.

En estar davant una malaltia de tipus respiratori les mesures genèriques de protecció individual enfront d’elles solen ser bastants similars. Des del propi Ministeri de Sanitat per a protegir-se enfront del coronavirus recomanen realitzar una higiene de mans freqüent (rentada amb aigua i sabó o solucions alcohòliques). Aquestes mesures higièniques han de ser més estrictes després de contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.

També és recomanable evitar el contacte estret amb persones que mostren signes d’afecció respiratòria, com a tos o esternuts; mantenir una distància d’un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.

En el cas de nosaltres presentar símptomes, és necessari cobrir-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb una tela en tossir o esternudar i llavar-se les mans. Aquestes mesures, a més, protegeixen enfront de malalties freqüents com la grip.

Així mateix indiquen que no cal prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els aliments, per a evitar aquesta infecció.

Mantenir-se allunyat dels contagiats

Les mesures relatives a l’allunyament de persones infeccioses es deuen a la pròpia manera de transmissió del virus. Aquest es produeix per el contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions infectarien a una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, els seus ulls o la seua boca.

No hi ha risc en les mercaderies que vénen de Xinesa

Malgrat les falses notícies publicades en internet, la Comissió Europea no ha adoptat cap mesura addicional en relació als controls oficials que es realitzen sobre les diferents mercaderies d’ús o consum humà procedents de la Xina. Per tant de moment, adverteix el Ministeri de Sanitat, “es continuaran aplicant les mateixes recomanacions que fins ara, no existint cap restricció ni recomanació específica relativa al moviment de mercaderies”.