El sindicat CSIF ha exigit a la Conselleria de Sanitat, en la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Pública, més informació sobre les mesures aplicades per a prevenir el contagi del coronavirus o COVID-19, com ens ha confirmat Fernando García, portaveu de Sanitat de CSIF Comunitat Valenciana. Així mateix ha sol·licitat major coordinació entre departaments de salut i els equips necessaris i ben dotats de protecció individual per a treballadors del sector sanitari enfront del coronavirus.

El sindicat ha reclamat més equips de protecció individual enfront del contagi per coronavirus i que aquests siguen extensibles a tots els empleats públics en centres sanitaris que entren en contacte amb pacients, inclosos zeladors o administratius. Referent a això ha recordat que molts centres d’atenció primària no tenen mampares de separació en els seus mostradors i que falten màscares en els centres de salut de la Comunitat Valenciana.

Descoordinació entre departaments

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha lamentat que cada departament de salut haja de aplicar les seues pròpies mesures sense que existisca una coordinació efectiva per part de Conselleria de Sanitat.

CSIF també ha mostrat el seu malestar per la mancada d’informació als comitès de seguretat i salut laboral sanitaris i, en conseqüències, als delegats de prevenció, que són els qui després informen el col·lectiu de treballadors.

Sense resposta per part de Sanitat

La central sindical igualment ha traslladat la mancada de resposta al seu escrit de 31 de gener en el qual exigia protocols per a garantir la seguretat dels empleats públics. Referent a això, subratlla que gràcies a la professionalitat d’aquests últims s’està realitzant una labor eficient, ja que per part de Conselleria  no existeix la necessària informació.

CSIF, de la mateixa manera, ha sol·licitat dades sobre la convocatòria extraordinària i urgent del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre li evolució del coronavirus i les mesures a implantar.