Un fenomen que va unit al coronavirus és la sobreinformación. El problema ha vingut quan no es distingeix la informació falsa de la vertadera. En una situació excepcional com aquesta, és molt important consultar fonts fiables i oficials per a no caure en les fake news (notícies falses).

Per això, la Policia Nacional ha presentat la primera guia per a evitar ser manipulats per les notícies falses i els bulos. Aquestes pautes són una eina per a evitar ser còmplice de la desinformació. Gràcies a aquesta guia, es pot saber si les notícies que rebem tots els dies són certes i així, poder compartir-les.

És important saber quin abast poden tenir les fake news. La falsedat dels missatges i la seua ràpida viralización generen alarmes innecessàries. És una labor de tots i totes contribuir a la propagació d’informació veraç. Per això, ací van cinc consells per a evitar la informació falsa.

Coneix la font de la notícia

Cercar en internet els missatges ens pot donar una resposta ràpida sobre la fiabilitat de la informació. Pot tractar-se de notícies antigues, fets que s’han exagerat o pseudonoticias. Els perfils anònims són, en algunes ocasions, un indici per a desconfiar. És més, a vegades pot tractar-se de robots: es poden reconèixer observant la seua activitat.

Contrasta la notícia

Sempre és important aconseguir una segona opinió. Per això, acudir a altres mitjans en els quals confies o a fonts oficials és essencial per a detectar les fake news. Els enllaços a fonts oficials o altres webs inclosos en la notícia són un indici que reforça la veracitat de la informació.

A vegades una imatge no val més que mil paraules

Si es tracta de pantallazos o imatges que s’usen descontextualizadas, desconfia. Els programes d’edició d’imatges són una eina bastant comuna per als creadors d’informació falsa, per l’aparença de realitat que poden aconseguir les imatges.

Identifica els emissors o patrocinis

Encara que la informació no puga considerar-se falsa estrictament, pot tractar-se d’un article d’opinió. En aquests casos, saber qui és l’emissor o patrocinador del missatge pot ajudar a saber si és informació objectiva, ja que podràs contextualitzar-ho i afavorir el pensament crític.

Davant el dubte sobre la seua veracitat, no ho compartisques

Un dels perills més reals de les fake news és la rapidesa amb la qual es propaguen. Per a evitar-ho, és important no difondre un fals missatge. Per molt alarmant que semble la notícia, abans pren-te uns segons per a pensar en si la seua reexpedició als teus contactes està justificat. El sentit comú és el que més fa falta en aquestes situacions.