accidente

La Setmana Santa és el període en què es produix un important èxode de vehicles dels nuclis urbans propiciat per les festivitats d’estes dates, les vacances escolars i universitàries, i per multitud d’actes religiosos de fort arrelament popular, per açò la Direcció General de Trànsit engega una sèrie de mesures de regulació, ordenació i vigilància del tràfic denominades “Operació Especial Setmana Santa 2018”.

La 2ª Fase de l’Operació Especial Setmana Santa 2018, per a donar cobertura a la segona Operació Eixida, més important que la fase anterior per volum i desplaçaments de vehicles al llarg de tota la xarxa viària, es desenvoluparà a la Comunitat Valenciana fins a les 24:00 hores del dilluns dia 2 d’abril.

En aquesta 2ª Fase s’espera, a nivell nacional, un total de 9.070.000 de desplaçaments de llarg recorregut, dels quals un 21% corresponen a l’àrea d’influència d’este Centre de Gestió del Tràfic.

A més d’aquests desplaçaments, els de l’entorn dels grans nuclis urbans, generaran uns moviments de vehicles que, durant aquest període de temps a la Comunitat Valenciana, poden situar-se al voltant de la xifra de 4.300.000 per al conjunt de les tres províncies. D’aquesta xifra, corresponen a la província de València 2.000.000, a la d’Alacant 1.600.000, i a la de Castelló 700.000.

El nombre total de desplaçaments de llarg recorregut a nivell nacional, previstos durant l’Operació Especial de Setmana Santa és de 15.500.000, dels quals un 21% corresponen a l’àrea d’influència d’aquest Centre de Gestió del Tràfic.