El coronavirus causa más muertes de las detectadas a priori en la Comunitat Valenciana
Ciclistas y transeúntes en un cruce de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia tras la peatonalización.

Hui comença una nova etapa de la “era postcovid” en tot el territori nacional. Amb la finalitat de l’estat d’alarma es donen per concloses les fases de la desescalada. No obstant això, ara arranca la denominada “nova normalitat”, un període en el qual les autonomies ja tenen potestat per a marcar les seues normes d’actuació enfront de la pandèmia i que estarà activa fins que es trobe un tractament òptim per a vèncer al coronavirus.

En el cas de la Comunitat Valenciana qualsevol activitat permesa ha de desenvolupar-se en condicions de seguretat i higiene. L’ús de màscara és obligatori per a majors de 6 anys en espais públics i el carrer sempre que no es puga mantenir una distància d’almenys dos metres.

A més, la mobilitat ja no està restringida i es permeten desplaçaments a altres províncies i autonomies. Els avions també poden operar amb normalitat encara que únicament entre els països de l’Espai Schengen (consulta el llistat i les excepcions).

No obstant això, en la nova normalitat l’ús compartit de vehicles privats continua limitat a dues persones per fila de seients llevat que es compartisca residència, en cas contrari s’ha de portar màscara. Per a les motocicletes i ciclomotors tant el conductor com el passatger hauran de portar guants i casc integral amb visera o màscara si no conviuen en el mateix domicili.

MESURES SOCIALS DE LA NOVA NORMALITAT

  • Vetles i enterraments. Límit màxim de 25 persones en espais tancats, i de 50 persones si és a l’aire lliure o en la comitiva de comiat.
  • Es permet l’assistència a llocs de culte, sempre que no se supere un 75% del seu aforament.
  • Cerimònies nupcials i altres celebracions religioses, podran realitzar-se amb un aforament del 75%.
  • Es poden visitar habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas preferentment en supòsits excepcionals.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

  • Els establiments d’hostaleria i restauració tenen limitat el seu aforament al 75% per a consum dins del local.
  • Es permet el consum en barra sempre que es garantisca la distància mínima de seguretat.
  • Les terrasses augmenten el seu aforament fins al 100% i amb una ocupació màxima de 20 persones per taula o agrupació de taules.
  • Reobrin les discoteques i bars d’oci nocturn amb 1/3 del seu aforament. La pista de ball o similar, s’utilitzarà per a instal·lar taules o agrupacions de taules, però no es pot dedicar al ball

TURISME

  • Les empreses registrades poden realitzar turisme actiu i de naturalesa en grups limitats de fins a 30 persones.
  • Els guies turístics treballaran mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 30 persones.
  • Els hotels i allotjaments turístics ja poden disposar de fins a un 75% de la seua capacitat i utilitzar les zones comunes mantenint també el 75% de l’aforament.
  • Les activitats d’animació o classes grupals tindran un aforament màxim de 30 persones, i es realitzaran preferentment a l’aire lliure.
  • Les piscines recreatives i d’hotels i urbanitzacions no superaran un aforament màxim del 75%. Garantiran la distància de seguretat i hi haurà horaris per torns.
  • Es permet el transport turístic de passatgers i la navegació d’esbarjo.
  • Reobrin els centres recreatius turístics, parcs d’atraccions, zoològics i aquaris. Es limitarà l’aforament total al 75% i a un terç l’aforament en les atraccions i llocs tancats.

CULTURA

  • Biblioteques, museus i sales d’exposicions poden obrir al 75% de l’aforament en la nova normalitat.
  • Monuments i equipaments culturals sempre que no superen un 75% del seu aforament i un màxim de 20 persones.
  • Cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars, amb butaques preasignadas i fins a un 75% del seu aforament.
  • Reobrin les places de bous i altres espectacles a l’aire lliure al 50% del seu aforament i amb un màxim de 800 persones.

ESPORT I OCI

  • Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments tàctics en grups de fins a un màxim de 30 persones, evitant contacte físic.
  • Instal·lacions esportives cobertes, a l’aire lliure i centres esportius: per torns horaris permetent-se l’activitat en grups de fins a 20 persones en espais tancats i 30 en oberts, sense contacte físic. Es podran utilitzar els vestuaris.
  • Piscines esportives: distància de seguretat d’una persona per 4m2, o si són classes grupals amb un màxim de 10 persones.
  • La pràctica esportiva a l’aire lliure podrà fer-se en grups de fins a 30 persones.
  • Escoles d’estiu: limitant el nombre de participants al 75% del número habitual i fins a un alumnat màxim de 100 en espais tancats i 250 en espai oberts.
  • Es permeten activitats de temps lliure per a la població infantil i juvenil. A l’aire lliure, es limitarà el nombre de participants al 75% de la capacitat màxima habitual. Hi haurà un màxim de 250 participants, incloent els monitors. En espais tancats, s’haurà de limitar el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual; amb un màxim de 100 participants, incloent monitors.

ÚS DE PLATGES

  • Es permet anar a les platges en grups màxim de 15 persones, excepte en el cas de persones convivents.
  • En les zones d’estada dels usuaris, s’ha d’establir una distribució espacial per a garantir la distància de seguretat d’almenys dos metres entre els usuaris mitjançant senyals en el sòl limitant els espais.
  • Tots els objectes personals, com a tovalloles, tumbonas i elements similars, han de romandre dins del perímetre de seguretat establit, evitant contacte amb la resta d’usuaris.
  • Es podrà fer ús de les dutxes, condícies i vestuaris limitant l’ocupació a una persona

ESCOLES I PARCS INFANTILS

  • A les escoles infantils que imparteixen el primer cicle d’educació infantil de 0 a 3 anys l’aforament permès serà del 75% respecte de les places autoritzades per a cada centre.
  • El nombre de participants per aula dependrà de la grandària de cada aula. S’aplicarà en tots els casos la ràtio de 2,25 m² per persona.
  • Als parcs infantils recreatius, els xiquets hauran de mantenir una distància de seguretat de 1,5m. Si conviuen junts no existeix aqueix límit.

COMERÇ

  • El comerç minorista i de prestació de serveis pot obrir ampliant al 75% l’aforament els seus locals.
  • Els parcs i centres comercials han de mantenir amb un aforament màxim en els establiments comercials del 75% i del 60% en les zones comunes.
  • Es poden utilitzar les zones comunes i recreatives infantils, ludotecas o àrees de descans, sempre que es garantisca l’aforament i la distància mínima de seguretat.
  • Condícies familiars. L’ús de condícies familiars i sales de lactància es restringirà a una única família.

CONGRESSOS I FIRES COMERCIALS

 • La nova normalitat admet la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments. No obstant això, no es podrà superar el 75% de l’aforament.