Amb el nou Govern de Mariano Rajoy, l’Associació Valenciana d’Empresaris entén que ha arribat el moment de convertir la reivindicació del Corredor Mediterrani en la més important reclamació de la societat valenciana.

L’hartazgo dels empresaris és evident pels retards i la falta de programació d’una obra que s’allarga. L’Arc Mediterrani i el seu àmbit d’influència aglutinen la meitat de la població i del Producte Interior Brut (PIB) del conjunt d’Espanya. No obstant, encara no existix una connexió d’AU entre Barcelona i València o entre aquesta última ciutat i Zaragoza. És a dir, que la segona, tercera i quarta ciutats més grans del nostre país no estan molt comunicades entre si per ferrocarril.

El Corredor Mediterrani pansa per quatre comunitats autònomes, Andalusia, Murcia, Comunitat Valenciana i Catalunya, i enllaça les següents ciutats: Algesires, Almeria, Murcia, Alacant, València, Castelló, Tarragona, Barcelona i Girona, fins a arribar a la frontera francesa i Perpinyà.

Actualment utilitzen el Corredor més de 40 milions de viatgers i per ell es transporten prop de 32 milions de tones de mercaderies. La pressió empresarial és intensa des de fa diversos anys, però s’ha produït un evident canvi d’actitud. Ara AVE no vol que siga només una reivindicació empresarial perquè entenen que és alguna cosa que «pot canviar l’esdevenir de tot un territori».