iluminación

La Policia Local de Catarroja ha finalitzat la campanya nadalenca d’inspecció de comerços amb venda de joguets i d’il·luminació de Nadal. En total, s’han revisat els productes de 13 basars i locals de venda al detall i d’articles de regal.

L’objectiu de la inspecció era garantir que joguets i productes d’il·luminació decorativa complien amb la normativa de seguretat europea. Per això, la policia ha comprovat que l’etiquetatge dels joguets fóra correcte i comptara amb la indicació del grup d’edat al qual es dirigeix o les advertències de seguretat. Així mateix, ha verificat que els locals no vengueren com a productes infantils els prohibits pel reglament d’armes o considerats sexuals o pornogràfics.

Pel que fa al material d’il·luminació decorativa, s’ha tingut en compte, igualment, que l’etiquetatge fóra correcte. A més, davant el risc d’escalfament excessiu d’estos productes, s’ha revisat que els cables estigueren recoberts i protegits contra la pols i la humitat, en el cas de les llums d’exterior, i que la tensió d’alimentació no sobrepassara els 250 volts.

Retirada de productes

Del total de locals inspeccionats, en 4 s’ha trobat que la totalitat els seus productes s’ajustaven a la normativa europea. En 3 d’ells, per contra, s’han trobat tant joguets com il·luminació decorativa que no complia les normes. En 5 locals, es venien joguines amb infraccions en l’etiquetatge i en 1 ocorria el mateix amb les llums nadalenques.

En tots ells, el problema ha tingut a veure amb les etiquetes dels productes que, en diverses ocasions, no es trobaven escrites en espanyol i en altres no presentaven el marcat de Conformitat Europea, que certifica la seguretat del producte, sinó que presentaven el de China Export, el qual no compromet al fabricant del producte a complir cap normativa.

Realitzada la inspecció, la Policia Local de Catarroja ha procedit a retirar de la venda tots els productes que no s’ajustaven a la normativa europea de seguretat.

Consells de seguretat

Així mateix, la policia recomana als veïns i les veïnes de la localitat ser prudents a l’hora d’encendre il·luminacions decoratives, especialment als arbres de Nadal, que solen ser molt inflamables. S’aconsella no situar veles prop de l’arbre, revisar que les llums decoratives es troben en perfectes condicions, no deixar les llums enceses durant moltes hores per evitar el sobreescalfament o els curtcircuits i revisar que la il·luminació no es troba connectada a la xarxa elèctrica mentre es manipula.

Respecte als joguets, cal llegir totes les advertències i instruccions i escollir productes adequats per a l’edat, la capacitat i les destreses del xiquet o la xiqueta. Especialment important és tindre en compte que els jocs amb peces desmuntables no estan recomanats per a menors de 3 anys, per risc d’asfíxia.