controles dgt
Imagen de un control de la Guardia Civil de Tráfico/ Foto: DGT

Hui entra en vigor els canvis introduïts en la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària. Aquesta reforma elimina el marge de 20 quilòmetres hora (Km/h) addicionals per a realitzar avançaments a altres vehicles en les carreteres convencionals i augmenta el nombre de sancions.

El conjunt del projecte de llei, aprovat el desembre passat, modifica la Llei de 2015. L’objectiu del canvi és l’agreujament de les sancions previstes per a aquells comportaments que generen major risc per a la conducció. Destaca l’ús del telèfon mòbil al volant o el mal ús dels elements de seguretat del vehicle.

Entre les novetats destaquen la penalització amb sis punts del carnet conduir subjectant el mòbil amb la mà; amb quatre no utilitzar el cinturó de seguretat, sillitas infantils, casc i altres elements de protecció. A més, s’estableix l’obligatorietat del casc per als usuaris de vehicles de mobilitat personal, com els patinets.

La nova llei també substitueix la infracció greu consistent a “utilitzar” mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres pel mer fet de “portar en el vehicle” aqueixos dispositius. El nou tipus infractor manté la pèrdua de tres punts que s’assignava a l’anterior infracció.

Canvis en els avançaments i estacionaments

Es fa obligatori, en vies amb més d’un carril per sentit, canviar de carril quan es procedisca a avançar a ciclistes o ciclomotors. A més, s’augmenta de quatre a sis els punts a llevar quan s’avança posant en perill o entorpint a ciclistes sense deixar la separació mínima obligatòria d’1,5 metres. També es prohibeix parar o estacionar en carril bici o en vies ciclistes.

D’altra banda, augmenta de quatre a sis els punts a llevar per llançar a la via o en els seus voltants objectes que poden produir accidents o incendis.

Com recuperar punts i taxa d’alcohol 0 per a menors

Dos anys. Aqueix és el temps sense cometre infraccions que ha de transcórrer perquè un conductor puga recuperar el seu saldo inicial de punts. Fins ara aquest període variava en funció de la infracció comesa.

Així mateix, els conductors podran recuperar dos punts del carnet a través de la realització de cursos de conducció segura i eficient. Una ordre Ministerial desenvoluparà els requisits necessaris i les condicions que han de complir.

En relació amb els conductors menors d’edat la llei els prohibeix circular amb una taxa d’alcohol superior a 0, tant en sang com en aire espirat. Això afecta a ciclomotors, permís A, motos fins a 125cc, bicicletes i vehicles de mobilitat personal.