La Caixa

La Fundació La Caixa ja ha demanat formalment a la Ciutat de les Arts i les Ciències construir el seu pròxim Caixaforum en l’edifici Àgora del recinte. La seua instal·lació està valorada en uns 18 milions d’euros i un compromís d’inversió anual de 5 milions, i Cacsa ha obert el termini d’un mes per a altres empreses interessades. Així l’específica el Diari Oficial de la Generalitat.

Cacsa, amb la finalitat de garantir el principi de lliure concurrència, atorga el termini d’un mes perquè qualsevol entitat interessada puga manifestar la seua voluntat d’accedir al dret de superfície amb la intenció d’invertir en la construcció i gestió d’un immoble per a albergar exposicions i activitats culturals.

La societat aclareix que la inversió en l’immoble i en els continguts culturals serà exclusivament a càrrec de l’entitat superficiària, i d’altra banda, que en una hipotètica licitació, el disseny arquitectònic de la construcció interior i la seua integració dins de l’edifici principal sempre es ponderarà com un aspecte rellevant a tenir en compte en la valoració de les propostes i que han d’anar dirigides al director general de Cacsa, Enrique Vidal Pérez.

La proposta de la Caixa comporta la constitució d’un dret de superfície en honor de procedir a la construcció, instal·lació i explotació del centre cultural per un període de 50 anys, amb la posterior reversió a Cacsa una vegada expirat el termini.

Segons la proposta, no s’ofereix cànon addicional als 18 milions d’inversió en infraestructures i els cinc milions de compromís d’inversió anual.

Cacsa assegura que és la seua voluntat dedicar l’edifici de l’Àgora a la difusió cultural cercant que el conjunt de la Ciutat de les Arts i les Ciències s’erigisca “en un referent cultural i turístic” de primer ordre “per l’excel·lència dels seus continguts”.

Assegura que la proposta de la Fundació la Caixa “podria encaixar” en aqueix plantejament, per aglutinar “una indubtable garantia de qualitat” en els seus continguts i una àmplia projecció nacional i internacional. EFE