padre

Amb motiu del 70 aniversari de la celebració del Dia del Pare a Espanya, Agenciaseo.eu ha realitzat un estudi del que es desprèn que els espanyols es preocupen més a cercar un detall per a les mares que per als pares en el seu moment més especial.

Este estudi, les dades del qual s’han obtingut dels resultats de cerca de Google a Espanya durant el 2017, se centra en dos dates clau del calendari nacional: el Dia del Pare, una festivitat que se celebra tots els 19 de març, i el Dia de la Mare, que es viu cada primer diumenge de maig i que és, de les dos celebracions, amb la qual els espanyols estan més compromesos i per a la qual inverteixen més temps a cercar en Internet.

Dos mesos de cerca intensa per al regal del pare

En l’estudi s’observa que al llarg de 2017 les cerques relacionades amb el Dia de la Mare van aconseguir una mitjana de 20.000 cerques al mes, augmentant progressivament durant els mesos de febrer amb 57.000 cerques, març amb 128.000, abril amb 783.000 i arribant al bec més alt durant el mes de maig, amb un total de 3.320.000 cerques.

No obstant açò, les cerques que es relacionen amb la festivitat del Dia del Pare, encara que també van aconseguir durant el passat any una mitjana de 20.000 cerques mensuals, només van tenir una crescuda important durant els mesos de febrer, amb 174.000 cerques i de març amb 3.245.000 cerques.

Açò significa que, durant 2017, els usuaris van estar més de quatre mesos cercant idees i inspiració per al regal de la mare mentre que per al regal del pare, un parell de mesos van ser suficients per a encertar amb el detall.