brecha salarial
Imagen de archivo del acto realizado por la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP) en el año 2018.
Aquest 22 de febrer se celebra el dia europeu per la igualtat salarial una jornada de reivindicació necessària a tenor de les dades sobre la bretxa salarial existent en la Comunitat Valenciana.

En 2019 la bretxa salarial en la Comunitat Valenciana s’ha situat en 2019 en un 22,39%.  És a dir que les dones valencianes van cobrar l’any passat de mitjana quasi una quarta part menys que els homes. Si la veritat és que diferència de salaris s’ha reduït, la bretxa salarial a la Comunitat Valenciana és superior a la que es dóna en la resta del país. 

A nivell nacional la bretxa salarial es va situar en l’exercici anterior en un 21,92%, quasi mig punt de diferència respecte a les dades de la Comunitat Valenciana.

Les pitjors pagades: dones amb contracte indefinit i majors de 45

La bretxa salarial es dispara en el cas dels contractes indefinits enfront dels temporals. Si en el cas dels contractes temporals la diferència de salari és del 11,35%, en el cas dels indefinits la distància entre sous és del 24,19%, dos punts més que la mitjana de la bretxa salarial en la Comunitat. En tots dos tipus de contractació aquesta distància és superior en la Comunitat Valenciana que la mitjana estatal.

Igualment, a major edat és quan més bretxa salarial es dóna. La més alta, de 26,28% de diferència, es registra en el grup de 45 a 54 anys, seguida de la qual correspon al grup de 55 anys o més amb 23,44%. Des dels sindicats consideren que aquest fet pot deure’s a la incorporació més tardana de les dones al mercat laboral, la qual cosa provocaria que aquesta gaudira d’una menor antiguitat.

Els sindicats demanen mesures

Davant aquestes dades des dels sindicats consideren essencial que el govern central i l’autonòmic duguen a terme polítiques dirigides a igualar les condicions salarials i d’ús de les dones valencianes. Mesures que per al moviment sindical han de ser imminents donada la situació de les dones valencianes respecte al col·lectiu nacional.