incendios

La segona convocatòria d’ajudes per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis comptarà enguany amb un pressupost de 2 milions d’euros, un 25% més que en 2017. Aquest programa de subvencions que desenvolupa l’àrea de Medi ambient de la Diputació té com a objectiu afavorir la inversió municipal en la conservació i millora del patrimoni boscós de les comarques valencianes.

La nova convocatòria per a la concessió de subvencions a la gestió forestal sostenible presenta dos línies d’ajudes independents i compatibles, cadascuna de les quals està dotada d’un pressupost d’1 milió d’euros i subdividida en dos apartats diferenciats per a treballs i inversions.

D’una banda, es convocaran ajudes per a la realització de treballs i inversions encaminades a la conservació, millora i aprofitament forestal. Es tracta de subvencions dirigides a municipis forestals amb un cens inferior als 20.000 habitants i amb més de 25 hectàrees de superfície forestal de titularitat municipal. La previsió és que es puguen beneficiar un total de 78 localitats, les quals rebran una quantitat fixa de 5.000 euros i una altra variable en funció de criteris objectius, com per exemple la població, la planificació forestal, les actuacions previstes en espais protegits o la superfície forestal de titularitat pública acreditada.

Entre les actuacions que es contemplen en esta línia d’ajudes es troba l’adequació d’elements de la xarxa viària forestal –sendes, camins i pistes forestals–; la retirada i eliminació d’espècies invasores; la recollida de residus; el manteniment de poblacions forestals; la creació de punts de reserva d’aigua per a abeuradors i usos complementaris a la gestió forestal sostenible; o les inversions en àrees recreatives, hàbitats d’interès, sendes i miradors, entre altres intervencions.

D’altra banda, quant a les actuacions i inversions de prevenció d’incendis forestals subvencionables, aquesta línia està destinada a les iniciatives dels municipis valencians que disposen d’un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals. En este cas, la previsió és que les ajudes puguen sufragar actuacions en un total de 32 municipis de la demarcació de València, 3 més que a l’any anterior. Estes localitats percebran una assignació fixa de 25.000 euros per localitat, mentre que la resta de disponibilitat pressupostària s’assignarà en funció de la població i la superfície forestal de titularitat pública acreditada.

Entre les actuacions que contempla esta línia d’ajudes es troba el manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals, punts de reserva d’aigua per a l’extinció forestal i línies de defensa contra incendis –àrees de tallafocs, faixes auxiliars o interfície urbana-forestal–; habilitar vies forestals; o l’adquisició d’eines, maquinària i complements forestals per a la realització de tasques de prevenció d’incendis.