L’alcalde Joan Ribó, acompanyat pel regidor d’Hisenda, Ramón Vilar, ha presentat als mitjans de comunicació el pressupost més alt de la història de l’Ajuntament de València, el corresponent a 2018, aprovat este mateix matí per la Junta de Govern Local i que ascendeix 811’3 milions d’euros, 24’6 milions més que el del present exercici (3’1% d’increment). Ha destacat Ribó que el 77% d’eixos 811’3 milions (629’5 milions) es destina a benestar social i servicis a la ciutadania i ha ressenyat que, igual que en 2017, “València és la primera de les grans ciutats espanyoles a aprovar els seus comptes per al pròxim any”.

Pel que fa al pressupost consolidat, el que inclou fundacions, patronats i empreses municipals, ascendeix a 908’7 milions d’euros i en eixe cas l’increment respecte a l’any anterior és encara major, un 4’5%.

Quant a la destinació dels 24’6 milions d’euros d’increment contemplats en el pressupost de 2018, ha informat Ribó que destaca un increment de les prestacions socials bàsiques, la partida de les quals puja un 10% fins a aconseguir els 127 milions d’euros. Per la seua banda, el pressupost per a neteja, que ja havia experimentat notables increments en els dos exercicis anteriors, augmenta en 2 milions més fins a aconseguir els 66’3 milions. “El més urgent i prioritari en este pressupost és la despesa social, la protecció ciutadana i mobilitat, cultura i esport i la dinamització de l’economia local potenciant el foment de l’ocupació, el comerç, el turisme sostenible i l’agricultura”.

L’aposta per la seguretat i la mobilitat que ha ressaltat l’alcalde, englobats en un mateix programa pressupostari, es quantifica en el pressupost per a 2018 en 7’3 milions més que en 2017, fins a aconseguir la xifra de 190’5 milions d’euros. També augmenta un 19’5% la dotació pressupostària dedicada a la promoció dels sectors econòmics, “perquè ens preocupa el foment del treball en la ciutat”, i en este sentit, Joan Ribó ha destacat específicament l’augment d’un 64% en els programes el foment de l’ocupació, fins als 14 milions. En total, el pressupost per a innovació i participació creix un 32% fins a situar-se en 29 milions d’euros, el de cultura i esport puja un 16% i arriba a 75’5 milions d’euros.

El pressupost aprovat este matí contempla un total de 220 actuacions en tots els barris de la ciutat, l’import de la qual ascendeix a 70’6 milions d’euros sense comptar les inversions plurianuals.

MENYS CÀRREGA FINANCERA I MÉS SERVICIS

Joan Ribó ha recordat que durant el que portem de mandat del Govern de la Nau en l’Ajuntament de València, el deute heretat de governs anteriors s’ha reduït en 155’6 milions i açò ha permès ara destinar 6’4 milions menys a pagar despeses financeres.(82’8 milions en 2017 i 76’4 en 2018). “En dos anys i mig l’Ajuntament de València ha reduït el seu deute en un 21%, i els diners que ens estalviem a pagar als bancs podem dedicar-los als servicis que oferim per a millorar el benestar de la ciutadania.” Eixe deute serà a la fi d’any de 584 milions i està previst que en 2018 descendisca a 511 milions.

Ribó ha reiterat que en este pressupost s’incrementen els ingressos sense augmentar la pressió fiscal mitjançant la millor gestió, l’augment de les transferències i el conveni amb la Generalitat per a poder cobrar les multes de trànsit a persones no residents en la ciutat. “Augmentem els ingressos en 24’5 milions sense tocar cap dels impostos i sabent que hi haurà una xicoteta baixada de les transferències de l’Estat. La Generalitat augmenta les seues aportacions 20’7 milions, i fem una millor gestió dels ingressos propis, amb un seguiment de l’Impost d’Activitats Econòmiques i de l’impost de Construccions i Obres, i posant en marxa els mecanismes per al cobrament de les multes de trànsit a la gent de fora de València que fins ara no pagaven.”

Ha informat que l’IBI es manté per a tots els immobles, mentre millora la gestió tributària amb la inspecció del IAE, que no s’inspeccionava des de 2004, i del ICIO, ”que no s’havia inspeccionat mai amb l’anterior govern municipal. Volem facilitar les coses. No anem a pujar els impostos però tampoc anem a tolerar el frau fiscal”. Quant a les transferències de la Generalitat, Benestar Social augmenta en 1’4 milions respecte a l’any passat; es consolida el Fons de Cooperació Municipal en 3’2 milions i les inversions del Pla confiança augmenten en 12’2 milions.

Altre aspecte destacat és el de la reducció de la mitjana de pagament a proveïdors, “que fins a setembre de 2015 oscil·lava entre 40 i 60 dies i nosaltres ho hem reduït a menys de deu dies, i açò és molt important per a la xicoteta i mitjana empresa perquè no han de recórrer a crèdits. El de València és un Ajuntament responsable que contribueix a la dinamització econòmica de la ciutat.”

Les prestacions socials bàsiques augmenten més d’11’5 milions respecte a l’any passat (un 10%). ”En total: destinem 127 milions i destaca una pujada de 900.000 € per a habitatge, una pujada de 7’7 milions per a assistència social i una pujada de 4 milions per a educació. ”Pensem en tots els veïns i veïnes de la ciutat, sobretot en aquells que més ho necessiten.”

En el programa global de seguretat i mobilitat, després d’assenyalar l’alcalde que “és imprescindible el Contracte Programa perquè el Govern Central ja no té excusa per a no acabar amb una discriminació flagrant cap a València, ha destacat que el pressupost augmenta en 7’3 milions fins a arribar a un total de 190’5 milions. D’eixa quantitat 2 milions corresponen a l’aportació a l’EMT, que aconsegueix en 2018 la xifra de 62 milions.

Respecte a l’apartat de promoció de sectors econòmics, S’incrementa un 19’5% respecte a l’any passat. ”augmenten molt les inversions en mercats municipals i puja la promoció d’un turisme de qualitat per a la ciutat. València ha de diversificar el turisme: cultural, de congressos, natural i esportiu.”

En cultura i esport el pressupost s’incrementa en un 16% fins a situar-se en 75’5 milions d’euros. D’una banda Ribó ha destacat l’objectiu d’excel·lència cultural, amb un increment del 18% i un total de 58 milions de pressupost en cultura, i un augment en esports del 10%, amb un total de 17’5 milions “per a posar l’esport a l’abast de totes les persones”.

En participació i innovació el pressupost augmenta 7 milions (un 32% respecte a l’any passat) fins a arribar als 28’7 milions. Destaca l’increment en participació ciutadana del 33’5% (amb les inversions de la EDUSI i les noves juntes de districte als Pobles de València); foment de l’ocupació, amb un 64’5% fins a prop de 14 milions d’euros. ”Volem fer una ciutat participada per tots i totes. D’altra banda, el treball és una de les principals preocupacions de la ciutadania. No és una competència estrictament municipal, però podem ajudar”, i ha posat les últimes dades de reducció de l’atur a València com a exemple.

Pel que fa a la despesa corrent, als capítols 2 i 4 del Pressupost, Ribó ha enumerat els aspectes més destacats: increment en mobilitat sostenible i transferència a l’EMT; increment de prop de 2 milions per a neteja; increment de transferències al Palau de la Música, i traspàs de l’espai teatral de les Naus de Participació a Acció Cultural i augment en benestar social”.

UN NOU CONVENI PER A ELCOBRAMENT DE TRIBUTS

El regidor d’Hisenda, Ramón Vilar ha insistit en l’assoliment pressupostari d’“augmentar els ingressos mantenint la pressió fiscal” i ha afirmat que “ens estem esforçant que paguen tots perquè tots puguen pagar menys”. S’ha referit a l’assistència externa contractada per a millorar la recaptació de l’IAE, “i la que està previst contractar en 2018 per a millorar la recaptació de l’ICIO”

Vilar ha anunciat que, donats els bons resultats del conveni amb la Generalitat per al cobrament de multes a no residents, “estem treballant ja en un altre conveni igual per a deutes tributaris.”

Quant a l’augment de 20 milions d’euros en el capítol 1 (personal) ha afirmat que “açò vol dir que el Govern de la Nau creu en allò públic”, i s’ha referit a la implantació de la carrera professional, per a la qual es destinen 5 milions, “perquè era una reivindicació històrica dels sindicats i una qüestió de voluntat política per a nosaltres”.

SOLIDARITAT AMB L’AJUNTAMENT DE MADRID

Tant Joan Ribó com Ramon Vilar han expressat “la seua solidaritat amb l’Ajuntament de Madrid davant una decisió – la intervenció dels seus comptes per l’Estat- incomprensible per part del Ministeri d’Hisenda”, del que l’alcalde ha recordat que ha augmentat el seu dèficit en un 100%, “mentre que l’ajuntament de Madrid ho ha reduït en 100 milions d’euros. Per açò estem absolutament en desacord”.

Ribó ha afegit que la pròpia FEMP ha demanat canviar la Regla de Gasto per part del Govern Central “que ha aplicat manu militari a Madrid quan qui més incomplix amb el dèficit és el senyor Montoro. Em sembla un intolerable atac a la llibertat i a l’autonomia municipal, i estem estudiant la possibilitat de presentar una moció sobre aquest tema en el pròxim Ple.”