La polèmica sobre els canvis que afectaran la mobilitat de la ciutat de València en els pròxim mesos no deixa de créixer. Ara l’Associació de Comerciants del Centre de València denúncia que la reordenació del trànsit del Carrer Colón provocarà un retard generalitzat en tots els autobusos que circulen per la zona.

Concretament, i segons afirma el seu president, Rafael Torres, en declaracions en exclusiva a 7Televalencia, el 90% dels autobusos veuran augmentat el temps dels seus trajectes actuals a causa dels canvis provocats a la ciutat.

Recordem que a partir del pròxim 23 de març, la Plaza de l’Ajuntament de València passarà a ser un espai per als vianants. Això farà que per aquesta plaça només discórrega una única línia d’autobús, la nova línia C-1- La resta d’autobusos hauran de desviar-se a altres vies que estan patint també modificacions.

Gran part d’aquests autobusos passaran per la carrer Colón el que farà que aquest via passe de registrar una circulació mitjana de 400 autobusos al dia, a haver de absorbir la circulació del doble, concretament més de 800 autobusos.

Els canvis en l’itinerari de les línies portaran amb si, com alerten els comerciants, un augment del temps de viatge, amb el que el 90% de les línies patiran retards en el temps de viatge estimat.

Per als comerciants del centre aquesta mesura, lluny d’ajudar a augmentar l’ús del transport públic, farà que cada vegada es reduïsca més el nombre d’usuaris de l’EMT. D’una banda per l’augment de temps de viatge i, per una altra, pels canvis en les parades.

Un de cada tres usuaris es veuran afectats, segons el Partit Popular

El regidor del Grup Municipal Popular, Carlos Mundina, ha denunciat  que les restriccions a la mobilitat que pretenen posar en marxa l’alcalde Joan Ribó i el PSPV provocaran que més de 32 milions de viatgers de l’EMT (32.434.051) es veuran afectats per les retallades i desviaments de les línies que arriben al centre de la ciutat.

La modificació de línies de l’EMT anunciada pel Delegat de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, afectarà almenys 15 línies de la  EMT, en concret les números 72, 71, 70, 67, 62, 28, 26, 19, 16, 13, 11,10, 9, 8 i 4, que veuran modificats de forma considerable els seus actuals recorreguts, en suprimir-se de  els seus itineraris les parades  que fins avui realitzaven en la Plaça la Reina o en la Plaça del  Ajuntament.

Segons les dades arreplegades en l’anuari estadístic de l’Ajuntament de València, l’any 2018,96.132.765 passatgers van utilitzar l’EMT, el que suposa que el 33,74% del total  d’usuaris, un de cada tres sobre el total, veurà com les línies que utilitzen diàriament es retallaren o desviaren deixant-los sense alternativa per a arribar al centre de la ciutat.

Les 15 línies afectades desplacen diàriament 88.860 passatgers i passen pels 19districtes de la ciutat, en molts d’ells, ha recordat Mundina, “són persones majors o amb mobilitat reduïda les que utilitzen l’EMT per a arribar al centre de la ciutat, i que ara podrien veure’s obligats a realitzar transbords.