secuestrar

egons les dades de la Central Receptora d’Alarmes (CRA) de Techco Security, València i Catalunya registren més de la meitat dels atracaments (54%) que es produeixen en comerços i empreses.

Altres regions castigades pels assalts són la Costa de Sol (Màlaga), amb un 16%; Centre (Madrid i províncies limítrofes), amb un 13%; i Canàries, amb un 8%. En total, la CRA assenyala que el 13% dels delictes que es produeixen en les companyies de tota Espanya són atracaments.

Encara que tradicionalment, els assalts amb violència han sigut delictes associats a bancs i joieries, en els últims anys, els atracadors i les bandes organitzades han començat a fixar-se en un altre tipus d’establiments com a estacions de servei, perfumeries, tallers, bars, restaurants, supermercats, tendes d’informàtica i telefonia, tendes de roba, etc.

En concret, les dades de CRA constaten que les estacions de servei representen quasi la meitat dels avisos (48,6%) que rep Techco Security. Sens dubte, la ubicació en l’extraradi de moltes estacions, la seua disposició de diners en metàl·lic, els seus amplis horaris, la facilitat per a estacionar els vehicles i la proximitat a autovies i carreteres per a fugir, fan que siguen un dels negocis favorits per als delinqüents.

Un altre sector molt castigat pels delinqüents més violents segueix sent el bancari, ja que 1 de cada 5 atracaments (19%) es produeix en les seues sucursals i oficines. Els segueixen les perfumeries i locals d’apostes i jocs d’atzar –tots dos amb un 8% dels assalts registrats–, i les farmàcies, joieries i supermercats, que comparteixen 2,7% dels avisos cadascun.

Diferències significatives

Però no tots els atracaments segueixen les mateixes pautes. Segons les dades de Techco Security, els delinqüents més preparats i amb un equipament sofisticat se centren en els establiments amb més seguretat. Així, els atracadors de sucursals bancàries i joieries porten armes de foc i solen anar disfressats, mentre que els de estacions de servei i altres comerços es limiten a ocultar el seu rostre i a amenaçar amb armes blanques (ganivets, destrals, falçs…).

D’igual manera, la tipologia del comerç també influeix en l’horari de l’assalt. Els moments més vulnerables per a les sucursals bancàries –a primera hora del dia o abans del tancament– solen ser aprofitats pels delinqüents, mentre que en la resta de comerços els assalts es produeixen a la vesprada, especialment entre les 20 i 22 hores.

Consells per a prevenir un assalt amb violència

 • Disposar d’un sistema de seguretat amb, almenys, un element d’activació voluntària, complementat amb càmeres de video-verificació.
 • No facilitar a terceres persones el codi de seguretat de l’alarma ni la seua paraula clau.
  Convé tancar i obrir el local acompanyats per una altra persona, vigilant l’entorn proper a l’accés.
 • Tinga sempre disponible una quantitat de diners en metàl·lic ja que l’absència de botí pot desencadenar en agressivitat.
 • Informe periòdicament als seus empleats de confiança sobre les mesures de precaució i canvie de codi de seguretat si alguna persona deixa de treballar en l’empresa.
 • No establisca rutines de comportament fàcils de predir que permeten planejar un atracament.

Recomanacions durant l’atracamen

 • Ningú ha de fer-se l’heroi ni fer front als atracadors. És important col·laborar amb els lladres i donar-los tot el que volen perquè es vagen al més prompte possible.
 • No els mire fixament als ulls, no use llenguatge agressiu, no els amenace verbal, ni físicament.
 • Si té clients i companys en el local, transmeta calma i sol·licite la seua col·laboració per a resoldre la situació al més prompte possible.
 • Que ningú conteste al telèfon ni manipule els mòbils durant l’assalt. Tampoc cal activar el dispositiu d’alerta fins que els assaltants estiguen abandonant el local.
 • Observe si l’assaltant coneix detalls del local i/o activitat i intente memoritzar els accents, complexió física, trets especials (tatuatges, cicatrius, coixesa…) però mai mirant-los fixament.

Suggeriments després de l’assalt

 • Active el polsador d’atracament o dispositiu similar quan els assaltants abandonen el local.
 • No cride a la Central Receptora d’Alarma (CRA): active el polsador i espere a ser contactat per la línia habitual. Per a major rapidesa, criden paral·lelament al 112.
  Confirme si algú necessita atenció mèdica.
 • No abandone el local per a perseguir als assaltants, des de fora observe la ruta de fugida i el vehicle per a informar a la CRA i Policia.
 • Tanquen l’accés al públic fins que els indiquen les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • No netegen petjades o trepitjades dels assaltants ni retiren proves o objectes que hagen deixat.