Fuente: JCF

Dimarts passat 26 de gener es va celebrar l’Assemblea de presidents i presidentes de falla corresponent al mes d gener de 2020. En ella, el president de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, va començar la seua intervenció enviant les seues condolences, en nom de Junta Centra Fallera, cap a totes les persones i falleres i fallers que han perdut a algú a causa de la COVID-19. A més, ha informat que el passat 15 de gener es va mantenir una reunió amb la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro.

«Crec que les decisions que ens afecten a tots hem de prendre-les conjuntament. Tenim dues qüestions que treballar: el tancament de l’exercici faller 2020/2021 i decidir des de Junta Central Fallera quines activitats es cancel·len o quins s’ajornen», ha indicat en l’Assemblea. En aquest sentit, ha avançat: «Prepararem un full de ruta, amb recomanacions, activitats i la resta de consultes. Aqueix pla d’actuació el treballarem per a fer-lo consensuat al més prompte possible i donar resposta als vostres dubtes». «En aqueix pla treballarem per les ‘Falles 2021’, ja que, com sabeu, evidentment, les Falles com les hem conegudes fins al moment no seran possibles. S’obri un període de reflexió, hem de fer-lo prenent decisions de manera conjunta i sense pressió», ha afegit.

«Informar-vos que en la mateixa reunió es va deixar clar que cada Junta Local anava a ser independent a causa de la idiosincràsia de cada municipi. Estem treballant en diferents ajudes destinades als sectors i empreses de la festa», ha explicat. Finalment, ha destacat: «Jo també he començat una ronda de contactes per a poder publicar unes possibles ajudes a les comissions de falla. Sé que són temps difícils, però vull agrair la disposició de tot el món per a treballar de manera conjunta».