La Comunitat arranca una nueva semana de la Fase 1 con cambios en las normas
Varias personas disfrutan en la terraza de un bar junto a la playa de Valencia/Foto: Rober Solsona /Europa Press

Els brots de coronavirus estan obligant les autonomies a canviar les seues formes d’actuació. La Comunitat Valenciana no ha sigut una excepció i ha modificat les mesures de la nova normalitat.

Va ser el dissabte 17 quan la Conselleria de Sanitat va publicar la resolució de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de prevenció enfront del COVID-19. De aquestes mesures la més sonada ha sigut el ús obligatori de màscara en tot moment. Això suposa la seua utilització constant sempre que s’estiga en un espai o via pública encara que puga garantir-se la distància de seguretat.

No obstant això, aquesta mesura no és l’única novetat. Des de Sanitat han introduït altres relatives a l’aforaments i a l’oci nocturn, entre altres.

TERRASSES I HOSTALERIA

Llevar-se la màscara en asseure’s en la taula d’una terrassa o local ja no està permès. Aquesta setmana quan s’acudisca a algun establiment d’aquestes característiques caldrà mantenir la màscara en tot momentNomés podrà llevar-se per a menjar o beu però després d’això serà necessari tornar a posar-se.

Es podrà consumir en barra sempre que es garantisca la distància mínima de seguretat i les terrasses podran estar al 100% sempre que s’assegure el manteniment de la deguda
distància física de 1,5 metres. En totes les taules l’ocupació màxima serà de 20 persones.

A més, no està permès l’ús compartit de la shisha també coneguda com a pipa, hookah, pipa oriental o pipa d’aigua. La mesura afecta tant en a l’exterior com a l’interior dels establiments. De la mateixa manera, els establiments hauran de complir amb mesures preventives addicionals per a la neteja d’aquestes. Per això, les parts només de boca i mànega seran d’un sol ús individual.

DISCOTEQUES I LOCALS D’OCI NOCTURN

Els locals de discoteques i bars d’oci nocturn no podran superar un terç del seu aforament per a consum a l’interior del local. El consum dins del local podrà realitzar-se assegut en taula. Haurà d’assegurar-se el manteniment de la deguda distància física de 1,5 metres. Es podrà romandre dempeus i ballar sempre que les persones es mantinguen en el mateix espai que l’assignat al seient.

En aquells locals que disposaren de terrasses a l’aire lliure, l’aforament serà fins al 75 per cent de les taules permeses. Es consideren terrasses a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments. Es farà ús de la màscara quan no s’estiga consumint.

ACTES DE CULTE

Els espais de culte com les esglésies hauran de garantir una distància mínima de 1,5 metres i l’ús de màscara serà obligatori. A més, l’assistència a llocs de culte no podrà superar el 75% d’aforament.

En el supòsit de celebració d’actes de culte en l’exterior amb més de 150 persones, serà necessari obtenir una autorització municipal. Aquesta es resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i l’establiment per part de l’organització de les suficients mesures de seguretat.

Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades. Aquestes podran ser en espais a l’aire lliure o tancats sempre que no se supere el 75 per cent de l’aforament. S’haurà de garantir la distància mínima interpersonal de 1,5 metres i l’ús de màscara.

MESURES EN LES UNIVERSITATS

Durant el curs 2020-21, sempre que les condicions ho permeten, es procurarà que les activitats acadèmiques siguen presencials. L’aforament de l’aula serà com a màxim d’un 75% i el de laboratoris es limitarà a una persona per cada 2,25 metres quadrats. En aquests casos l’ús de màscara serà obligatori en tot moment.

En el cas que una persona advertisca símptomes en el centre docent, haurà d’abandonar-lo. Haurà de contactar de forma immediata amb el seu centre de salut o serà traslladada a una sala d’aïllament fins que reba assistència sanitària.

LOCALS COMERCIALS

Els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals, amb independència de la seua superfície útil d’exposició i venda, mantindran l’aforament en el 75%. En el cas d’establiments amb diverses plantes, es guardarà la mateixa proporció. A més, clientela i treballadors hauran de fer ús de la màscara en tot moment.

En el cas de mercats ambulants s’ha de garantir la limitació al 75% dels llocs habituals o autoritzats. Els ajuntaments podran augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l’exercici d’aquesta activitat. Els espais habilitats per a la celebració d’aquests mercats hauran d’estar delimitats amb cintes d’obres, tanca o qualsevol altre mitjà. També es podrà establir un ús diferenciat per a l’entrada i l’eixida.

CENTRES COMERCIALS

Els centres i parcs comercials, incloses les seues zones comunes i recreatives, no podran superar el 75% de l’aforament. S’evitaran les aglomeracions de persones en zones infantils, ludotecas o àrees de descans. El personal vetlarà per que es respecte la distància mínima de seguretat i evitarà la formació de grups nombrosos. En la zona d’aparcament es fomentarà el pagament per mitjans electrònics sense contacte.

Preferiblement, sempre que el centre o parc comercial dispose de dos o més accessos, es recomana establir un ús diferenciat per a l’entrada i l’eixida, reduint així el risc de formació d’aglomeracions.

S’hauran d’establir sistemes que permeten el recompte i control de l’aforament. Aquest no podrà ser superat en cap moment i que haurà d’incloure als propis treballadors. La clientela i el personal treballador haurà de fer ús de la màscara en tot moment.