apellidos

Serà a partir del 30 de juny quan es faça un pas més en matèria d’igualtat i és que des d’esta data deixarà de prevaldre el cognom dels pares sobre els cognoms materns.

Una vegada arranque el mes de juliol tots aquells progenitors que acudisquen al Registre Civil hauran d’acordar l’ordre dels cognoms per a complir amb la llei aprovada en 2011 sobre l’eliminació de la imposició del cognomene home.

En cas de no haver-hi un consens entre les dos parts serà el responsable del propi Registre qui decidirà l’ordre per al que es tindrà en compte la defensa del menor evitant malsonancias. No obstant açò, si no hi ha un acord i l’ordre de cognoms no afecta al xiquet s’haurà de realitzar per sorteig o seguint un criteri d’ordre alfabètic.

Creixen els cognoms materns en primer lloc

Encara que fins al moment era possible invertir els cognoms per acord mutu dels pares, per a realitzar-ho calia completar una sol·licitud dirigida al jutge del Registre Civil adjuntant a més una declaració sobre el motiu del canvi.

Segons dades del Ministeri de Justícia, cada vegada són més les famílies que opten pel cognom matern en primer lloc i és que mentre en 2010 només havien 1.547 casos el passat 2016 es van registrar 2.953.