Así será el nuevo parque de Benicalap, el gran pulmón verde que rodeará Valencia
Proyección de cómo será la ampliación del Parque de Benicalap.

La zona verda de València creixerà pròximament amb la ampliació del Parc de Benicalap. El Ajuntament ha presentat el nou projecte que comptarà amb un pressupost de 9 milions d’euros. Aquest es desenvoluparà en tres fases i arribarà fins a la Ronda Nord vorejant la ciutat.

“Es tracta de projecte a mitjà termini per a desenvolupar en el que queda de mandat i en el següent”, ha afirmat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez. Aquesta actuació se sumarà a les que està desenvolupant Urbanisme “per a renaturalizar la ciutat, crear pulmons verds i reduir les emissions de carboni”.

Les obres d’execució suposaran la creació de “un dels grans parcs” de València. A més, l’ampliació permetrà envoltar la capital del Túria “per un gran pulmó verd”.

La primera fase del projecte englobarà les àrees patrimonials a l’entorn de l’antic Camí de Burjassot; la segona arreplegarà espais agraris i elements arqueològics; i la tercera dotarà al conjunt de zones lúdiques, jardins, pistes esportives i andanes metropolitanes.

EL PARC DE BENICALAP RECUPERARÀ L’HORTA

L’ampliació del Parc de Benicalap es durà a terme sobre una superfície de 70.000 metres quadrats. Per tant, el global del jardí ascendirà a més de 113.000 m2. En aquest espai es crearan noves zones verdes, dotacions públiques i es protegirà els terrenys d’horta.

Diseño global de la ampliación del parque de Benicalap.

Gómez ha destacat que el projecte té un marcat “caràcter agrari”, atès que manté el sòl agrícola en producció; recupera antics camins; i posa en valor les séquies. Igualment, el projecte contempla la rehabilitació dels conjunts d’alqueries del Moro, La Torre i el Casino de l’Americà, el pressupost del qual de rehabilitació està en fase de valoració.

L’àmbit abasta una sèrie àmplia de camps, solars i edificis, alguns municipals i altres privats, i uns altres més ja en procés d’expropiació, limitats pel Parc de Benicalap, l’avinguda de Burjassot, i els carrers de l’Alqueria dels Moros, Emili Camps, Parot, Tabal i Dolçaina, Foc i la Ronda Nord.

AIXÍ SERÀ EL DESENVOLUPAMENT DEL PARC

L’objectiu d’aquest projecte és programar el desenvolupament dels quasi 70.000m² que queden per executar al Parc de Benicalap, a realitzar per fases, tenint en compte els diferents projectes d’expropiació necessaris i la integració de les alqueries i construccions de valor patrimonial existents, així com els seus espais lliures o jardins vinculats a l’entorn.

Detalles del proyecto de la ampliación del Parque de Benicalap.

Es crearà un eix estructurant nord-sud, coincident amb un camí rural que ja existeix. Aquest donarà accés a les parcel·les en ús al costat de l’antic camí de Poble Nou que discorre entre les edificacions de l’Alqueria dels Moros.

En la part sud està l’eix transversal aquest-oest, que defineix l’antic Camí Vell de Burjassot, eix principal de l’estructura territorial històrica. Tots ells són eixos vertebradors de l’estructura territorial i tindran especial protagonisme en la definició dels nous traçats.