Els alumnes valencians es presenten a la primera Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (EBAU), examen que substitueix a la Selectivitat després de la implantació de la Lomce, encara que les seues característiques són les mateixes.

Aquesta prova ha de ser aprovada pels alumnes que hagen superat segon de Batxillerat per a accedir a l’educació universitària.

Aquesta setmana també està prevista la nova Selectivitat a Astúries, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Galícia, Navarra i País Basc.

Els alumnes d’Andalusia, Murcia, Castella i Lleó i Catalunya seran els últims a ser convocats a la prova, a partir del dilluns 12 de juny.

Els exàmens aniran sobre els temaris generals del bloc d’assignatures obligatòries de cada modalitat, així com les de Llengua Cooficial i Literatura. Cada prova constarà d’entre dues i quinze preguntes, amb una durada de 90 minuts i un descans mínim de 30.

Les proves poden incloure preguntes d’opció múltiple o tipus test.