Cada vegada hi ha més tractaments de reproducció assistida. El motiu no és un altre que el retard en la cerca d’aqueix embaràs. Es comença a edats més avançades, no tan fèrtils, la qual cosa comporta també un empitjorament en la qualitat del semen.

“A més edat, l’home pot tenir una pitjor qualitat seminal”, afirma la Doctora Mónica Muñoz, Directora Mèdica del Centre de Reproducció Assistida Crea, qui afig que s’estan donant més fallades en la implantació i més avortaments.

No obstant això, el paper de l’home en la fertilitat està canviant. Els homes comencen a conscienciar-se que també és important el seu paper en la fertilitat, que “la fertilitat és cosa de dos”, puntua la doctora Muñoz, “comencen a ser més conscients de la importància de l’edat”.