Són 21.000 hectàrees de tresor natural que donen vida no solament a un ecosistema únic en el món sinó a centenars de famílies. L’Albufera de València és la font d’ingressos de pescadors, agricultors i d’un sector turístic que viu de mostrar aquest patrimoni natural valencià.

Un parc que, ara mateix està en situació d’emergència, la contaminació de les seues aigües fan perillar la seua supervivència. Els pescadors del Palmar consideren que la situació es podria haver evitat si les administracions hagueren actuat fa dècades.

Creuen que per fi ara és el moment que l’Albufera deixe d’estar en en llista d’espera i passe a recuperar l’esplendor que caracteritza en aquest espai natural protegit. Per a això, afirmen, és necessari que totes les administracions implicades en la seua cura treballen tots a l’una. Un consens que amb anterioritat no ha sigut possible. Per això demanen un diàleg real entre govern central, govern autonòmic i ajuntament de València. És responsabilitat de tots salvar aquest patrimoni natural valencià.