València reviurà un mític edifici del port per a convertir-ho en un espai cultural

Entre algunes de les propostes destaca la conversió a un Centre d'Interpretació, un Museu Marítim o un Museu de l'Arquitectura i el Disseny valencià.

edificio

L’Ajuntament de València ha formalitzat este any la recuperació de l’edifici Docks, situat a l’entorn de la Marina Real, en la Plaça de la Duana nº 1 i el carrer Doctor Marcos Sopena. Així s’ha subscrit, per representants de l’Ajuntament i de la mercantil Dockcs Comercials S.A. ( actualment Docks Logistics Spain, S.A. ) l’Acta de Lliurament de l’edifici.

En virtut del Conveni Interadministratiu per a la posada a disposició a favor del Consorci València 2007 de determinats béns integrants de la denominada Marina Reial Juan Carlos I, subscrit el dia 26 d’abril de 2013 entre l’Ajuntament de València i el Consorci València 2007, l’Ajuntament està obligat a cedir gratuïtament al Consorci València 2007 l’ús de l’edifici dels Docks a partir del moment en què acabe el dret d’ocupació que la mercantil Docks Logistics Spain, S. Tenia sobre este edifici.

“Al final és el fruit d’unes llargues negociacions i de l’esforç per a recuperar el patrimoni de totes i posar-ho a disposició de la Marina perquè li done ús al més prompte possible”, ha declarat la regidora de Patrimoni i Habitatge, María Oliver.

Propostes específiques

Una d’elles és convertir-ho en un Centre d’Interpretació i un Museu Marítim, relacionat amb els Poblats Marítims, que conviuria amb l’antic Varadero, on es preveu instal·lar una de les seus del futur museu marítim.

Altres idees són albergar un Museu de l’Arquitectura  i del disseny valencià; un auditori-teatre; un espai per a esdeveniments gestionat per una xarxa de col·laboradors; un espai de networking, a través de Residències o d’un centre de recerca; un lloc de formació que connecte a gent gran amb joves a través de diferents tallers; un espai per a ONG’s que servisca d’atracció per a altres sectors; un centre de cultura gastronòmica o fins i tot un magatzem, la funció per a la qual va ser construït l’immoble, però aquesta vegada magatzem d’idees, projectes i processos.

També es va debatre la idea de destinar l’edifici a un ús educatiu. En aquest context, es van suggerir diverses propostes: crear un centre WeLearn, que potencie el talent en diverses àrees; realitzar un centre integrat per a xiquets d’elit i amb el risc d’exclusió social; elevar la docència a altres àmbits creant un centre connectat amb altres institucions i tasques de recerca; singularitzar el centre educatiu combinant-ho amb altres usos o crear escoles tàndem que apliquen metodologies innovadores.