A Paterna, les guardianes de l’aigua de Global Omnium monitoren les aigües residuals de València a la recerca de coronavirus. Gràcies a l’anàlisi minuciosa, es detecten brots 15 dies abans que ocórreguen en barris i fins i tot en edificis. A més, l’equip ha introduït una tècnica pionera: PCR’s grupals de fins a 20 persones per a agilitar la detecció del virus.

Des de fa tres anys, Global Omnium treballa en col·laboració amb CSIC per a detectar bacteris d’Hepatitis o gastroenteritis en les aigües residuals. Des de maig, també cerquen rastres de l’ARN de la Covid. Amb l’augment del volum de treball, l’equip ha passat de 2 a 15 persones, 13 d’elles, dones.

El laboratori rep mostres del clavegueram de València, però també de tot arreu d’Espanya.

El coronavirus apareix en l’excreció 15 dies abans que la persona desenvolupe la malaltia. Pel mètode deductiu, aconsegueixen trobar el cas positiu en un barri i, posteriorment, en l’edifici. És llavors quan es duen a terme PCR. Recentment, el laboratori utilitza una tècnica innovadora que agilita la detecció del virus: PCR’s grupals. S’analitzen mostres de 20 persones en una única PCR.

En la tercera ona, les científiques asseguren que quasi tots els resultats eren positius. Ara, el percentatge ha disminuït, però les guardianes de l’aigua continuaran treballant fins que no queden rastres de la Covid en les aigües residuals.