La Generalitat reactiva el Bono Joven de Alquiler con ayudas de 250€: requisitos, fechas y cómo solicitarlo

Hui entra en vigor la nova llei hipotecària. Aquest dilluns és el primer dia hàbil que estarà activa la normativa que, entre altres aspectes, obliga les entitats a assumir les despeses de notaria, gestoria i registre, la qual cosa permetrà als clients estalviar una mitjana de 500 i 1.000 euros.

El febrer passat es va aprovar en el Congrés dels Diputats la Llei Reguladora dels Contractes del Crèdit Immobiliari, més coneguda com a llei hipotecària, que va entrar en vigor el diumenge.

La norma és el resultat de la transposició d’una directiva comunitària que va amb quasi tres anys de retard, per la qual cosa la Comissió Europea va amenaçar a Espanya amb una multa de més de 100.000 euros diaris.

Entre les novetats més destacades, el text estableix que des d’ara seran els bancs i no els clients els que hauran de fer-se càrrec del pagament de les primeres còpies del notari, les despeses del registre i els de la gestoria.

El client abonarà les segones còpies del notari i les despeses de taxació. 
Aquests canvis, segons calcula el portal iahorro.com, suposaran per al client un estalvi mitjà de 500 i 1.000 euros.

La norma -que també estableix que la hipoteca per al primer habitatge quedarà gravada amb l’impost d’actes jurídics documentats (AJD) que pagaran les entitats financeres- elimina les clàusules sol.

Una altra novetat és que el banc només podrà començar el procediment de desnonament si hi ha dotze quotes impagades o el 3% del capital de la hipoteca en la primera meitat de la vida del préstec, o bé 15 quotes o el 7% en la segona meitat d’aquest.

Les entitats hauran de bolcar en la plataforma tecnològica dels notaris les condicions que oferisquen als interessats perquè després els fedataris públics puguen informar els seus clients de forma personalitzada i detallada i sense la presència de representants del banc.

Els notaris hauran d’informar els clients de forma gratuïta sobre les condicions i clàusules precises del préstec hipotecari que li ofereix el banc en el termini de 10 dies, realitzar un test de comprensió al ciutadà i reflectir aqueixa informació en una acta notarial, també sense cap cost.