arroz

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) valora en termes positius l’acord aconseguint entre la Conselleria d’Agricultura i les organitzacions agràries, les cooperatives i les comunitats de regantes entorn de la crema de la palla de l’arròs.

Després de les crítiques del sector a les limitacions que inicialment pretenia imposar el departament agrari i mediambiental de la Generalitat, les parts implicades en el conflicte han dut a terme una llarga negociació que ha culminat amb una solució consensuada que “si ben no és la panacea per a ningú sí ens sembla una eixida acceptable per a tots”, destaca el president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

Concretament, els representants de la conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural van acordar amb els dirigents del sector arrocer que s’autoritzarà la crema de la palla en al voltant del 50% de les quasi 15.000 hectàrees de la superfície d’arròs existents, quan inicialment la conselleria havia plantejat restringir al 33% de la superfície la referida fórmula per a eliminar el sobrant del cultiu.

L’acord contempla també que en la resta del territori arrocer els propietaris de les explotacions podran sol·licitar a partir de l’1 de novembre un permís per a procedir a la crema de la palla i la conselleria estudiarà cas per cas si l’autoritza en funció de criteris sanitaris del cultiu basats fonamentalment en l’existència de fisiopatologies com l’anòxia.

El president d’AVA-ASAJA considera que “s’ha produït un avanç positiu” i valora “l’actitud dialogant i oberta a la negociació que han mostrat els dirigents de la conselleria d’Agricultura i Medi ambient”. “S’ha cercat un punt de trobada -afirma Aguado- i açò bé a l’hora evitar tensions i cercar el menor perjudici possible”.

Finalment, el president d’AVA-ASAJA assenyala que “a partir d’ara anem a estar molt atents als termes en els quals es materialitza l’acord i demanem que per als pròxims anys es trobe d’una vegada per sempre una solució definitiva a este problema perquè als agricultors tampoc ens agrada el fum, però ara mateix no existeixen millors alternatives”.