Espanya és un dels països més tolerants amb el col·lectiu LGTBI del món segons un recent informe de l’Institut Real d’Assumptes Internacionals. Però malgrat estes dades, en les últimes setmanes i amb motiu de les celebracions d’últim Orgull LGTBI en algunes ciutats espanyoles, s’han succeït diversos delictes d’odi contra el col·lectiu homosexual. Miquel Ramos, coautor de ‘Crímenesdeodio.info’ no considera que hi haja hagut un repunt d’estos fets, sinó que hi ha una major sensibilització.

El que sí té clar este periodista valencià és la proliferació de certs grups que utilitzen el discurs de l’odi per a atacar a molts col·lectius entre els quals es troba el LGTBI.

En el cas concret de València, els actes d’estos grups no tenen excessiva publicitat. Però així i tot, la societat ha de mantenir-se alerta.

Miquel Ramos té clar que les institucions han de jugar un paper fonamental, vetlar per la seguretat de tots encara que opina que la societat ha de romandre unida davant les accions d’estos grups.

El periodista aconsella no oblidar el passat per a no cometre errors i mantenir-se ferms davant els delictes d’odi, siguen de l’índole que siguen.