instituto-1

En la seua setena edició, el programa provincial d’activitats preventives que organitza la Diputació de València arriba a l’institut de Puçol amb una formació teòrica i pràctica que ajude els alumnes. A l’octubre, dos tècnics han organitzat un format molt dinàmic per als 8 grups de 1r ESO de l’institut.

«Cada taller s’ha dividit en dues sessions: una inicial de dues hores, amb formació teòrica i una altra, també de dues hores, treballant directament amb un expert informàtic, habituat al món dels hackers, que els ha ajudat a descobrir els problemes que poden tindre les xarxes socials, la seua poca seguretat, la facilitat per a assaltar la seguretat personal en el món de les xarxes socials», explica José Luis Gómez, tècnic de Joventut.

Des de fa 16 anys l’Ajuntament col·labora amb la Diputació i l’Institut en la prevenció de diferents addiccions. En les últimes edicions s’han centrat en l’addicció a les noves tecnologies amb un objectiu clar: Fomentar l’ús de forma constructiva, sana i educativa. No es tracta de demonizar ni de prohibir, sinó d’usar amb sentit comú.

La regidor Mery Cortell subratlla que «la línia de treball de la Regidoria de Joventut continua amb la prevenció en general i els hàbits de vida saludables, amb tallers formatius en el Espai Jove, i a nivell de prevenció, al desembre es posaran en marxa els tallers de sexualitat que cada any es fan coincidir amb el Dia de la Sida».