(EFE).- Els accionistes de Bankia donen el vistiplau a l’absorció de BMN en la junta extraordinària que ha tingut lloc a València. Des de BMN també s’ha celebrat junta però en este cas a Madrid per a aprovar l’operació.

Bankia realitzarà la fusió amb el lliurament de 205 milions d’accions de nova emissió als accionistes de BMN, la qual cosa suposa valorar aquesta entitat en 825 milions d’euros mentre els accionistes de BMN passaran a tenir el 6,7% del capital de l’entitat.

BMN aporta 38.000 milions d’euros en actiu i una franquícia lliure a Múrcia, Granada i Balears. La junta fixarà en 12 el nombre de membres del consell d’administració amb el nomenament del president de BMN, Carlos Egea, com a nou conseller de Bankia.