La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat un total de 1.265 casos positius de maltractament durant el primer semestre de 2017 enfront dels 1.271 detectats en el mateix període de l’any passat. Són dades corresponents al programa de garbellat per a la detecció de la violència de gènere que es duu a terme en els centres de salut.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha manifestat que, gràcies a aquest programa que ha permès identificar més d’1.200 casos, «podem detectar i abordar possibles episodis de violència de gènere i evitar futurs episodis de maltractament. D’ací la importància d’implicar al major nombre de professionals sanitaris», ha afirmat.

Durant aquest primer semestre d’any, un total de 50.883 dones ja han participat en el programa de garbellat sobre violència de gènere. Aquest programa es desenvolupa gràcies a l’aplicació SIVIO (el Sistema d’Informació per a la Detecció i Actuació enfront de la Violència de Gènere), un sistema que permet elaborar un informe detallat sobre la situació de maltractament que viu la pacient, i que actualment ho empra ja prop del 90% personal sanitari dels centres de salut.

Del total de casos que han donat positiu després de la seua valoració com a violència de gènere, el 91,23% ha sigut considerat com a maltractament psicològic. Per la seua banda, un 43,56% s’ha valorat com a maltractament físic i en el 7,11% dels casos positius s’ha considerat maltractament sexual. Cal assenyalar que els casos de maltractament psicològic engloben també els considerats com a maltractament físic i sexual, ja que es donen ambdues condicions en un mateix cas.

D’altra banda, s’ha incrementat considerablement el nombre d’informes mèdics, que també són parts de lesions, remesos pels professionals sanitaris, tant en atenció primària com des dels serveis d’urgència. Durant el primer semestre d’enguany els professionals sanitaris van enviar 2.287 parts enfront dels 1.857 emesos l’any passat en aqueix mateix període. Dels 2.287 informes, 603 s’han realitzat en els centres de salut i 1.684 en els serveis d’urgències hospitalàries.

La consellera de Sanitat ha destacat «la importància que està tenint el pla de formació i sensibilització que s’està desenvolupant en els departaments de salut perquè permet conscienciar més a les professionals i els professionals de centres de salut i serveis d’urgència sobre la necessitat d’aplicar el protocol establit per a la detecció de casos de violència de gènere».