La consellera d’Agricultura, Elena Cebrián, informa a representants del sector agroalimentari sobre la situació fitosanitària respecte al bacteri Xylella Fastidiosa després de la reunió del comitè d’emergència de sanitat vegetal.

S’ha confirmatla primera detecció de la bateria Xylella Fastidiosa en una plantació d’ametlers del municipi de Guadalest, a la comarca alicantina de la Marina Baixa.

La Consellera ha dut a terme tractaments insecticides contra els vectors (insectes portadors de l’enfermetat), tant en la parcèl·la afectada com en els 100 metres al voltant, amb un producte fitosanitari habitual en estos casos.

També s’ha elaborat un Pla de Contingència per a la destrucció de la parcel·la infectada i de tot el material vegetal potencialment hospedant de la bacteria existent a 100 metres al voltant.

La Generalitat s’ha reunit amb els principals actors del sector de l’agricultura per a donar les explicacions pertinents i transmetre un missatge de tranquil·litat als interessats.