Las 21 medidas contra el coronavirus que marcarán estas Fallas 2021
Ninot de la Policía Local de Valencia.

Demostrar al món que es poden celebrar unes festes segures és un dels objectius de les Falles de setembre. Des de les institucions i els cossos de seguretat són conscients que tots els ulls estan posats en València i per això faran complir totes les mesures.

Així, la Policia Local de València ha publicat avui les 21 mesures a tenir en compte per a poder gaudir d’uns actes segurs. Entre aquestes es troben les sanitàries respecte al COVID-19, però també les relatives a l’activitat pirotècnica.

MESURES SANITÀRIES EN ACTES FESTIUS

 • El ús de la màscara és obligatori en tot cas, fins i tot a l’aire lliure, per a totes les persones excepte els menors de 6 anys.
 • En els llocs o espais en els quals es puga controlar l’aforament i l’accés, la distància de seguretat interpersonal és de 1,5 metres (carpes sense laterals –sol teulada-).
 • Es deuen evitar i reduir les aglomeracions als voltants del lloc on se celebren les activitats falleres.
 • Es manté la limitació de la mobilitat, amb el “toc de queda” a les 01.00 h. de la matinada (carpes i casals assimilats a hostaleria, horari tancament 00.30 h.).
 • Els actes pirotècnics en general poden generar risc de transmissió, fins i tot els més modestos, per la qual cosa s’ha de garantir la distància de seguretat interpersonal.
 •  No està permès el ball ni en interiors ni en exteriors, ni la realització de karaokes i actuacions professionals o amateurs de cant.
 • En les barres de bar no es podrà consumir, només servir aliments i begudes. El consum es realitzarà a l’aire lliure exclusivament en la zona de restauració que s’habilite. L’ús de la màscara és obligatori quan no s’estiga consumint.

MESURES EN ELS CASALS

 • Els casals han de mantenir suficient ventilació natural i disposar de mesures de higiene i gel desinfectant. L’aforament general és del 75% i en les condícies serà del 50% de l’habitual.
 • No poden formar-se grups de més de 10 persones, llevat que es tracte de persones convivents (famílies) o es tracte de dos grups de convivència.
 • Les persones amb símptomes compatibles amb COVID-19 han d’abstenir-se d’acudir a els casals, llocs públics i esdeveniments de qualsevol tipus.
 • Totes les activitats assimilables a les d’hostaleria i restauració han de complir el horari de tancament, en tot cas, a les 00.30 hores (carpes i casals).

MESURES EN L’OFRENA

 • Durant l’ofrena no hi haurà públic, recomanant que els familiars s’abstinguen d’acompanyar en el recorregut.
 • En l’ofrena no es trencaran les files, sempre mantenint la distància de seguretat amb màxim de cinc xiquet/as per fila o quatre adults.
 • En l’ofrena i durant el lliurament de premis, es trobaran Informadors municipals vigilants degudament acreditats que col·laboren amb la Policia Local en el desenvolupament dels actes.

PRODUCTES PIROTÈCNICS

 • El ús indegut de productes pirotècnics serà sancionat, procedint-se a la confiscació dels mateixos per la seguretat de les persones, el seu ús serà en els llocs prèviament habilitats.
 • Durant les manifestacions festives organitzades (passacarrer, despertà, etc.) només es podran realitzar en llocs prèviament habilitats en exteriors, sense desplaçament, amb distanciament social i amb control de participants actius.
 • No es poden emmagatzemar productes pirotècnics a l’interior dels casals fallers.
 • L’ús de productes pirotècnics per particulars ha d’ajustar-se a les categories i edats apropiades. L’ús per part de menors ha de realitzar-se sota la supervisió d’un adult.
 • Entre l’1 i el 5 de setembre, es restringeix l’ús de productes pirotècnics entre les 22.00 i les 07.30 hores.
 • Està prohibit el tret de productes pirotècnics en tot el Jardí del Túria i en les zones de jocs infantils.
 • Durant la celebració espectacles pirotècnics (mascletà) han de garantir-se les mesures de seguretat. No està permès l’accés a la zona de muntatge de persones alienes als professionals.