Astrazeneca y Oxford paralizan los ensayos de la vacuna contra el coronavirus

La Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS), formada per el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, ha abordat avui les bases tècniques de l’Estratègia de Vacunació contra el coronavirus.

L’objectiu és que aquest operatiu estiga llest per a quan comencen a arribar les primeres dosis. Per a això, aborda tres aspectes clau: qui ha de vacunar-se en primer lloc, com protegir als més vulnerables i com aconseguir una distribució equitativa.

L’estratègia està basada en un marc ètic on prevalen els principis d’igualtat i dignitat de drets; necessitat; equitat; protecció a la discapacitat i al menor; benefici social; reciprocitat i solidaritat.

El grup de treball ha delimitat tres etapes de priorització en funció de la disponibilitat de dosi de vacuna contra el coronavirus. En la primera etapa, de gener a març, es realitzarà el subministrament inicial i molt limitat de dosi de vacunes. En una segona etapa, fins a maig o juny, es produirà un increment progressiu del nombre de vacunes que permetrà anar augmentant el nombre de persones a vacunar. En una tercera etapa, a partir de l’estiu, augmentaran les dosis de vacunes disponibles per a cobrir a tots els grups prioritaris.

Primera etapa (gener-març)

En la primera etapa, s’han prioritzat 4 grups de població per a ser vacunats: els residents i personal sanitari i sociosanitari en residències de persones majors i amb discapacitat; el personal sanitari de primera línia; un altre personal sanitari i sociosanitari i grans dependents no institucionalitzats.

Per a establir la priorització dels grups a vacunar en la primera etapa, s’han analitzat quatre criteris: el risc de morbiditat greu i mortalitat, el risc d’exposició, el risc d’impacte socioeconòmic i el risc de transmissió. Aquesta anàlisi s’ha fet sobre la base de la informació disponible en aquest moment, sobre les característiques de les vacunes que poden arribar primer i les quantitats.

Segona etapa (primavera) i tercera etapa (estiu) 

La resta de grups que s’aniran incorporant en les etapes dues i tres es recordaran de manera progresiva a mesura que vagen arribant les dosis, vaja incrementant-se la seua disponibilitat, augmente la informació sobre les característiques finals de les vacunes contra el coronavirus i la immunitat.

Serà el Consell Interterritorial del SNS el que aprovarà formalment les diferents prioritzacions de cada etapa, prèvia discussió en la Ponència de Vacunes i en la Comissió de Salut Pública, una vegada es conega la disponibilitat de dosi de l’o les vacunes autoritzades i adquirides pel Ministeri de Sanitat.

La divisió dels 15 grups de població

  1. Personal sanitari i sociosanitari
  2. Persones residents en centres de majors
  3. Població general major de 64 anys
  4. Persones amb gran discapacitat
  5. Persones amb condicions de risc
  6. Persones que viuen o treballen en comunitats o entorns tancats
  7. Persones pertanyents a poblacions vulnerables per la seua situació socioeconòmica
  8. Persones amb treballs essencials
  9. Personal docent
  10. Població infantil
  11. Població adolescent i jove (majors de 16 anys)
  12. Població adulta
  13. Població d’àrees d’alta incidència i/o situacions de brots
  14. Embarassades i mares que proporcionen lactància natural
  15. Població seropositiva a SARS-CoV-2