La nueva normativa valenciana y las 15 excepciones que permiten reuniones y desplazamientos
Resumen de las nuevas restricciones en la Comunitat Valenciana activas hasta el 15 de febrero. / Fuente: Generalitat Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar ahir unes noves mesures restrictives que ja estan en vigor i que romandran actives fins al 15 de febrer per a protegir la salut de la ciutadania davant l’augment “sense control” del coronavirus.

Entre les mesures aprovades destaquen la limitació de les reunions al nucli de convivència i el confinament perimetral de ciutats de més de 50.000 habitants durant el cap de setmana. No obstant això, aquestes mesures tenen excepcions.

El Document Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat en què consisteixen aquestes mesures i quins supòsits queden exempts del seu compliment.

REUNIONS EN GRUPS

 • QUÈ SUCCEEIX EN ELS ESPAIS PÚBLICS? En aquests espais, ja siguen tancats o a l’aire lliure, sí es pot anar en grup sense límit de persones sempre que siguen convivents. No obstant això, en cas de ser no convivents únicament poden anar dues persones. Per exemple, una parella de joves que cadascun visca amb els seus respectius pares sí que podria quedar al carrer però mai en grups d’amics. Per contra, una família nombrosa de cinc persones que viuen sota el mateix sostre sí que podria estar conjuntament en la via pública en ser tots ells convivents.
 • QUÈ SUCCEEIX EN ELS ESPAIS PRIVATS? Tant en domicilis o altres espais d’ús privat, siga interior o exterior, queden prohibides les reunions familiars i socials. Només podran estar en el mateix lloc les persones que siguen convivents.
 • QUINES SÓN LES EXCEPCIONS?
  • Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l’atenció i acompanyament a persones menors d’edat; persones majors; persones en situació de dependència o amb diversitat funcional; o ciutadans en situació d’especial vulnerabilitat.
  • La acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les seues tipologies.
  • La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.
  • Les persones que viuen soles. Aquestes podran formar part d’una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada. Cada unitat de convivència ampliada només podrà integrar a una única persona que viva sola. I la persona que viva sola podrà formar part exclusivament d’una unitat de convivència ampliada durant tot el període de vigència de la mesura.
  • Activitats laborals, institucionals, de transport i centres docents.
  • La convivència alterna de fills amb els seus progenitors no convivents entre ells.

LIMITACIONS DE MOBILITAT

 • QUÈ DIU LA NOVA MESURA? Es prorroga fins al 15 de febrer la limitació de l’entrada i l’eixida de la Comunitat Valenciana. Addicionalment, des de les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns; i des de les 15.00 hores de la vespra dels dies festius fins a les 15.00 de l’endemà al festiu, queda limitada l’entrada i eixida de persones dels termes municipals dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 persones.
 • QUINES SÓN LES LOCALITATS PERIMETRADAS ELS CAPS DE SETMANA? Alacant, Alcoi, Benidorm, Castelló, Elda-Petrer, Elx, Gandia, Orihuela, Paterna, Sagunt, Torrent, Torrevieja, Sant Vicent del Raspeig, València i Vila-real.
 • QUINES SÓN LES EXCEPCIONS?
  • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  • Renovacions de permisos i documentació oficial i altres tràmits administratius inajornables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.
  • Tornar al nostre lloc de residència habitual o familiar.
  • Persones que vagen a cuidar a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
  • Podrem realitzar exàmens o proves oficials inajornables.
  • Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
  • Podrem acudir a els centres sanitaris i hospitals per a una urgència mèdica.
  • Desplaçaments per causa de força major o situació de necessitat.