cita
Pablo Casadp, Pedro Sçanchez, Santiago Abascal, Pablo Iglesias y Albert Rivera en el debate a cinco.

Este diumenge 10 de novembre la Comunitat Valenciana i tot el territori nacional viurà una nova cita amb les urnes en la que serà ja la tercera consulta electoral després del 28-A (generals i autonòmiques en el cas de la Comunitat) i el 26-M (locals, europees i autonòmiques en la resta d’Espanya).

Durant la jornada són 3.667.565 ciutadans de tota l’autonomia els que estan cridats a les urnes per a elegir als 32 diputats del Congrés (12 per Alacant, 5 per Castelló i 15 per València) i als 12 senadors (4 per circumscripció electoral).

Segons la Llei orgànica del Règim Electoral General durant el 10-N hi haurà a la disposició de la ciutadania 6.043 meses electorals distribuïdes entre 2.220 col·legis de la Comunitat Valenciana, totes elles reuniran prop de 50 milions de papereta i 16.233 urnes.

Com es realitza l’escrutini o recompte de vots?

Una vegada acaba la votació, comença l’escrutini en les Taules. L’escrutini es realitza extraient el President, un a un, els sobres de l’urna corresponent i llegint en alta veu la denominació de la candidatura o, si escau, el nom dels candidats votats. El President ensenyarà cada papereta, una vegada llegida, als vocals, interventors i apoderats.

Segons estableix la normativa, en primer lloc s’efectua l’escrutini corresponent a les eleccions al Congrés dels Diputats i en segon lloc, de les eleccions al Senat.
Acabat el recompte, es resoldran per majoria els possibles dubtes i/o protestes que poguera haver-hi. Posteriorment, el President anunciarà en veu alta el resultat, especificant el nombre d’electors censats, el de certificacions censals aportades, el nombre de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el dels vots obtinguts per cada candidatura o candidat.

La Mesa fa públics els resultats per mitjà d’una acta d’escrutini, de la que donarà una còpia al representant de l’Administració i als representants de cada candidatura, als interventors, apoderats i candidats que el sol·liciten.