Apassionat de la màgia i dels fenòmens extraordinaris, l’il·lusionista valencià ens va avançar algunes de les noves idees que inclourà en els seus pròxims espectacles